Топлана „Миријево“

Топлана „Миријево“

Топлана „Миријево“ има два вреловодна котла од по 58 МW. За сопствене потребе у топлани су уграђена и два парна котла. Као основно гориво користе природни гас, а алтернативно гориво је мазут.