JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PISANOM JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOPRODAJU MAŠINSKOG DELA RASHODOVANOG TURBINSKO – GENERATORSKOG POSTROJENjA 25.12.2017

Na osnovu OdlukeUpravnog Odbora JKP „Beogradske elektrane“ br. II-14366 od 29.08.2007. godine, Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, Odluke Nadzornog Odbora JKP „Beogradske elektrane“ br. I-30136/9 od 08.12.2017. godine, i Saglasnosti Gradske uprave grada Beograda-Sekretarijata za energetiku br. XVI-03-312.5/17 od 13.12.2017. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PISANOM JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOPRODAJU MAŠINSKOG DELA RASHODOVANOG TURBINSKO – GENERATORSKOG POSTROJENjA

Mašinski deo rashodovanog turbinsko – generatorskog postrojenja se sastoji od sledeće pripadajuće opreme i rezervnih delova i to :

KOMPLETANU SPECIFIKACIJU TURBINSKO-GENERATORSKOG POSTROJENjA PREUZMITE KLIKOM (OVDE).
- MODEL UGOVORA O KUPOPRODAJI TURBINSKO-GENERATORSKOG POSTROJENjA PREUZMITE KLIKOM (OVDE)