Коришћење флуоресцентног индикатора у топловодној мрежи ради скраћења времена потребног за откривања места потенцијалних кварова

Коришћење флуоресцентног индикатора у топловодној мрежи ради скраћења времена потребног за откривања места потенцијалних кварова

Београд, 12. децембар 2017 – Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, по узору на западноевропске земље у којима су веома развијени системи даљинског грејања, ускоро ће води у топловодној мрежи додавати индикатор, односно флуоресцентну боју (зелено-жуту) у сврху још бржег откривања места квара на топловодној мрежи, односно скраћења рока у којем се отклања квар, смањења губитака у мрежи и повећања стабилност у снабдевању потрошача топлотном енергијом. Поменути индикатор прво ће бити коришћен на грејном подручју топлане „Баново брдо“ где су, због конфигурације терена и старости топловодне мреже, кварови најучесталији. Без обзира што су „Београдске електране“ на грејном подручју топлане „Баново брдо“, током 2017. године, замениле око 11 километара трасе топловода (22 километара топловодних цеви), а што чини око 30% укупне дужине трасе топловода, и што ће наставити са обновом мреже након текуће грејне сезоне, флуоресцентни индикатор ће омогућити брже отклањање евентуалних кварова у текућој грејној сезони.

Наиме, флуоресцентна боја је веома уочљива, а притом је и потпуно безбедна по човекову околину, и служиће као сигнал теренским екипама предузећа, затим другим комуналним фирмама, али и грађанима, да препознају из које подземне мреже потиче вода – да ли је из водовода или топловода, али и да пријаве квар надлежној служби „Београдских електрана“. С обзиром да је и улога грађана значајна у раду свих комуналних предузећа, пријавом локације на којој се појављује  флуоресцентна вода – Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација на број телефона 011-2093-100 (пријаве за цурење воде из инсталација), скраћује се временски период отклањања квара, јер екипе за хитне интервенције одмах излазе на терен.

Истичемо, за поменуту сврху потребна је мала количина индикатора, који нема никакве пропратне или шкодљиве еколошке ефекте, односно није штетан по здравље људи, биљака и животиња. У Шведској, а нарочито Данској, која има најсавременије системе даљинског грејања градова, ова метода откривања кварова на топловодној мрежи користи се дужи временски период.