Извештај о стању система даљинског грејања, петак, 24. фебруар 2017.

Извештај о стању система даљинског грејања, петак, 24. фебруар 2017. године (поремећаји ажурирани у 8.00, 8.15; 08.44; 10.31; 14.40 часова)

- РЕКЛАМАЦИЈЕ НА НЕГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКАТА И СТАНОВА МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА: 2093-011 или 0800-111-201

- РЕКЛАМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРИМАЈУ ЗА ЦУРЕЊЕ ВОДЕ ИЗ ИНСТАЛАЦИЈА МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ НА 2093-100

Објекти којима се, тренутно, не испоручује топлотна енергија због отклањања локалних кварова:

Топлотни извори

- Tоптоплотни извори (топлане и котларнице) су у функцији.

ЗБОГ ВИСОКИХ СПОЉАШЊИХ ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА ПОТРОШАЧИ НЕЋЕ ИМАТИ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 9.30 ДО 16.30 ЧАСОВА.

Топловодна мрежа, предајне станице и грејне инсталације зграда (тренутни поремећаји који су у фази отклањања)

Топлотни извор „Баново брдо“

- Шћербинова 2, 2а, 5, 6 – квар на топловоду.
- Обалских радника 25, Младена Митрића 16, Стругарска 9 – квар на топловоду у Обалских радника бр. 17
- Зрмањска 1-41 (парни и непарни), Кировљева 3-11, Мајданска 3-7 и 16, Висока 16 и 22, Васе Стајића 5, Паштровићева 61, Добриновићева 1-8, Миросављева 15, Нодилова 7-9, В. Радовановића 4 и 6 – квар на топловоду у Добриновићевој 7.
- Пожешка 152 – квар на грејним инсатлацијама у просторијама банке. Онемогућено је отклањање квара јер запослени у банци не дозвољавају приступ.

Топлотни извор „Церак”

- Видиковачки венац 55 – квар на грејним инсталацијама у међуспратној конструкцији (између склоништа и станова 1 и 2).
- Миле Димић 16 – теренске екипе немају приступ подстаници, власник стана у приземљу не дозвољава пролаз.

Топлотни извор „Миљаковац”

- Нема пријављених поремећаја.

Топлотни извор „Дунав” (Дорћол)

- Булевар краља Александра 75-79 109 и 111, Бањска 1-17, Ћирила и Методија 2, 2а и 9, Димитрија Туцовића 26-30, Ђуке Динић 3, 4 и 5, Игманска 3 – 15, Војводе Богдана, Луке Вукајловића 8, Милорада Шапчанина 4 и 6, Војводе Бране 20-59, Ђуре Динића 5 и 7 и Захумска улица – (без потрошне топле воде) поправка квара на делу топловода на углу Војводе Богдана и Игманске.

Грејно подручје Железник, Сремчица, Ресник, Барајево

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје Карабурме, Борче и Вишњичке бање

- Нема пријављених поремећаја.

Топлотни извори „Коњарник“ и „Миријево“

- Мис Ирбијеве 51-53 – квар на инсталацијама у улазу 51 у стану 10.
- Раљска 7 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Хаџи-Проданова 2-14 и 15-21 – квар на топловоду између бројева 24 и 26.

Топлотни извор „Нови Београд“

- Др Ивана Рибара 81 – локали без грејања због квара на инсталацијама– отклањање квара је у надлежности власника локала.
- Гандијева 29 (локали) – квар на грејним инсталацијама између локала и гараже, обавеза власника.
- Јурија Гагарина 31в  (локали) – радови у улазу бр. 33, обавеза власника.
- Гандијева 5 – (локали) квар на грејним инсталацијама у гаражи, отклањање квара обавеза власника.
- Гандијева 91 – (локали) – квар на грејним инсталацијама на међуспрату. Није у надлежности Београдских електрана.
- Др Ивана Рибара 91 (локали) – квар на инсталацијам у једном од локала. Власник отклања квар.
- Јурија Гагарина 81 (локали) – власници локала отклањају квар.
- Јурија Гагарина 146 (локали) – квар на грејним инсталацијама у улазу бр. 150. Сами отклањају квар.
- Јурија Гагарина 180-184 – подстаница нема електрично напајање. Изгорео електро-орман у улазу улазу 180, отклањање квара није обавеза Београдских електрана.

– Булевар Михаила Пупина 207 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Омладинских бригада 61 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Булевар Милутина Миланковића 164-192 – квар на топловоду код Тошиног бунара испред бр. 159.
- Нехруова 50 – квар на грејним инсталацијама на међуспрату.
- Карађорђев трг 9 – квар на грејним инсталацијама на међуспрату.
- Јурија Гагарина 148 – радови у подстаници.
- Булевар Арсенија Чарнојевића 167 – квар на инсталацијама на међуспрату.
- Гандијева 47 – радови у улазу бр. 49.
- Гандијева 134 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Булевар Милутина Миланковића 134, 136а – квар на топловоду у улици Тошин бунар, испред бр. 159.

Грејно подручје „Вождовац

- Браће Срнић 33 – квар на вертикали за купатила у улазу бр. 38.
- Мештровићева (апотека, вртић и месна заједница) – квар на инсталацијама, у обавези су да га сами отклоне.
- Црнотравска 13 а  – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Златка Шнајдера 2-15, Паунова 3, Макаријева 5 – квар на делу топловода.
- Војводе Степе 463 – виши спратови без грејања, квар на експанзионој посуди.
- Булевар особођења 174 – без потрошне топле воде због радова у подстаници.

Младеновац:

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје „Земун“

- Нема пријављених поремећаја.

Рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену.

Дани у којима се вршило двадесетчетворочасовно грејање:

Од 13. новембра до 16. новембра 2016. године – 3 дана у континуитету.
Од 28. новембра до 10. децембра 2016. године – 10 дана у континуитету.
Од 12. децембра до 25. децембра 2016. године – 11 дана у континуитету.
Од 27. децембра 2016.  до 1. фебруара 2017. године – 35 дана у континуитету.
Од 07. фебруара до 21. фебруара 2017 године – 15 дана у континуитету.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Ostavite komentar

Због поправке квара на топловоду, део корисника у околини хотела „Југославија“ данас без грејања

Београд, 10. фебруар 2017. – Због поправке квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Нови Београд “, на деоници која се налази у зони раскрснице  Булевара Николе Тесле и Трешњиног цвета,  данас, 10. фебруара 2017. године, од 09.00 часова, без грејања ће бити део потрошача из овог дела града. Прецизније, без грејања ће бити корисници који се налазе у следећим улицама:
Булевар Николе Тесле 4, 12, 18 и 26; Џона Кенедија 1; Гоце Делчева 2, 8, 11, 17 и 33; Грамшијева 9; Кларе Цеткин 1а, 1ф, 3а, 5а, 7, 12 и 14; Булевар Михаила Пупина 10а, 10б, 10б, 10г, 10д, 10е, 10ж, 10з и 10и; Карађорђев трг 3, 7, 9, 11, 13 и 22; Кеј ослобођења 3, 9, 13ц и 13е; Карађорђева 2, 4, 8 и 12; Капетана Радића Перовића 26, 39 и 45 и Стевана Марковића 8.

Екипе за хитне интервенције чине максималне напоре да прекид у грејању траје најкраће могуће, а очекује се да ће радови бити завршени најкасније сутра, 11. фебруара, у јутарњим часовима.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

На основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011 од 28.09.2011. године, Статута ЈКП “Београдске електране” број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац oбјављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет купопродаје су следеће секундарне сировине: Кликом (ОВДЕ) преузмите спецификацију секундарних сировина које су предмет продаје.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

У складу са одељком VII, тачка 2 Правилника продаја секундарних сировина врши се у две фазe.

I фаза продаје почиње јавним оглашавањем, огласом у дневним новинама о прикупљању понуда

за продају секундарних сировина писаним јавним надметањем.

Купци су обавезни да доставе понуду за целокупну спецификацију од 38 врсте секундарних сировина.

Цене у понуди дати на паритету магацин продавца, фцо неутоварено, Савски насип 11, Нови Београд, без ПДВ, који ће се обрачунати по закону.

Уз понуду, сви заинтересовани купци дужни су да поднесу:

Решење о издавању интегралне дозволе или дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада-секундарних сировина која су предмет продаје, издато од стране надлежног Министарства Републике Србије;

- Доказ о уплаћеном депозиту за озбиљност понуде, у износу од 400.000,00 динара, који продавац задржава сво време трајања обавезујућег писаног споразума (годину дана).

Понуђачима са којима продавац закључи Уговор-Оквирни споразум депозит ће бити враћен по реализацији свих њихових уговорних обавеза.

Уплату депозита извршити преко текућег рачуна продавца код BANCA INTESA A.D. бр. 160-6791-73 сврха дознаке : „Депозит за куповину секундарних сировина“.

Депозит ће бити враћен, пре закључења Уговора-Оквирног споразума, оним понуђачима који у одговору на контра понуду продавца не прихвате цене из контра понуде које су веће од оних које су сами дали у својој понуди.

Комисија за продају, ће у року од 5 (пет) дана од завршеног поступка отварања понуда, понудити свим исправним понуђачима Контра понуду са највећим појединачним ценама секундарних сировина из понуда, на усвајање.

Са понуђачима који прихвате Контра понуду закључиће се Уговор-Оквирни споразум, са роком важења од једне године.

II фаза продаје представља јавну лицитацију за периодичну продају конкретно расположивих секундарних сировина (у пакету), са оним понуђачима који су прихватили Контра понуду и са којима је закључен Уговор-Оквирни споразум.

Цене за одређивање лицитационе вредности су оне из Контра понуде.

Сви учесници у јавној лицитацији су обавезни да, пре почетка лицитације, уплате бескаматни аванс у износу од 100% почетне вредности расположивих секундарних сировина за продају (у пакету).

Јавна лицитација се одвија у најмање 3 лицитациона корака, са тим да се после сваког успешног лицитационог корака лицитациона вредност увећава за 5%.

Са оним понуђачем који излицитира највишу цену, односно вредност, за конкретно расположиву количину секундарних сировина за продају (у пакету), закључиће се Уговор о продаји секундарних сировина.

У случају да више понђача излицитира исту продајну цену, односно вредност, за конкретну количину и структуру секундарних количина за продају (у пакету), Комисија за продају ће количине равномерно расподелити између понуђача.

Количине прeузетих секундарних сировина одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

Излицитирани износ преко почетне цене, односно вредности, понуђач(и) ће уплатити у року од 5 (пет) дана од завршетка лицитације.

Понуђачима који не излицитирају навећу цену, односно вредност, аванс ће бити враћен у року од 5 (пет) дана од завршетка лицитације.

Секундарне сировине продају се у виђеном стању, без права на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

Увид у стање секундарних сировина може се извршити радним даном од 08 до 14 часова.

2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА – НЕ ОТВАРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ“ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

Особа за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/ 2093 342, e-mail: m.jeremic@beoelektrane.rs

Оглас у дневном листу Политика ће бити објављен 09. фебруара 2017. године

Objavljeno pod Огласи | Ostavite komentar

Због поправке квара на магистралном топловоду поједини потрошачи с подручја топлане „Церак“ вечерас неће имати испоруку топлотне енергије

Београд, 7. фебруар 2017 - Због поправке квара на магистралном топловоду – М1, у каснијим поподневним часовима биће обустављена испорука топлотне енергије делу потрошача са грејног подручја топлане „Церак“. Без грејања биће поједини корисници из следећих улица:

Ратка Митровића, Илије Стојадиновића, Слободана Перовића, Арчибалда Рајса, Аљехинова, Ане Ахматове, Брехтова, Димитрија Аврамовића, Стевана Лубурича, Владимира Роловића, Вељка Петровића, Милоја Закића, Архимандрида Герасима Зељића.

Екипе за хитне интервенције почињу радове у 20 часова и учиниће све што је у њиховој моћи да се квар у најбржем року отклони, да би потрошачи добили испоруку топлотне енергије у сутрашњим преподневним часовима.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Поправљен квар, потрошачи у насељу Браће Јерковић добили грејање и потрошну топлу воду

Београд, субота, 28. јануар 2017. – Због поправке квара на делу магистралног топловода М3 на грејном подручју топлане „Вождовац“, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (други део документа)

Objavljeno pod Финансијски извештаји | Komentari su isključeni

Квар на делу магистралног топловода топлане „Баново брдо“

Београд, 27. јануар 2017. – Због квара на магистралном топловоду -М1, делу потрошача са грејног подручја топлане „Баново брдо“ тренутно се не испоручује топлотна енергија. Без грејања су корисници из следећих улица:

Део Пожешке ка Голф насељу, Рајка од Расине, Орфелинова, Београдских батаљона,  Благоја Паровића, Недељка Чабриновића, Прашка, Краљице Катарине, Трешњевка, Изворска, Жарковачка, Зимоњићева, Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Стеве Тодоровића, Радована Драговића, Удбинска, Петра Лековића, Мире Попаре, Требевићка, Ђорђа Огњановића, Републичка, Ратка Митровића, Лазаревачки друм од 13 до 25, Ивице Девчића и поједини објекти у мањим околним улицама.

Екипе за хитне интервенције су на терену и чине све што је у њиховој моћи да се квар што је могуће пре отклони.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Отклоњен краткотрајни поремећај у раду топлане „Нови Београд“

Београд, уторак, 24. јануар 2017. – Потрошачи који се налазе на грејном подручју топлане „Нови Београд“ тренутно Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СТАРЕ ХАРТИЈЕ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Закона о о јавној својини, „Сл. гласник“ РС 72/2011. од 28.09.2011. године, Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Одлуке директора Предузећа бр. VI-361 oд 18.01.2017. године, и важећих процедура, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ
СТАРЕ ХАРТИЈЕ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет купопродајe jе безвредан регистратурски материјал-стара хартија, у количини од 2.000 регистратора, укупне тежине 7.000 кг. (у даљем тексту стара хартија).

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Цене у понуди дати по килограму старе хартије, на паритету седиште продавца, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Купци купују целокупну понуђену количину старе хартије.

- Уколико више купаца понуди да ће купити стару хартију под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује стару хартију у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Увид у стање старе хартије може се извршити се на следећим локацијама: ЈКП „Београдске електране“, TO „Дунав“ Дунавски кеј бб, 11000 Београд, и ТО „Нови Београд“ Савски Насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прузете старе хартије одређују се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТАРЕ ХАРТИЈЕ – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за попродају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца .

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљен старе хартије извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Миладин Одаловић, тел. 064/899 8078, е-mail: m.odalovic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Огласи | Ostavite komentar

Завршени радови на поправци дела магистралног топловода на грејном подручју „Дунав“

Београд, четвртак, 12. јануар 2017. – Екипе за хитне интервенције ЈКП „Београдске електране“ током целе ноћи, без прекида и у веома тешким условима за рад, поправљале су квар на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Дунав“.

Екипе за машинске радове завршиле су последње варове на цеви која се налази на неприступачном месту, испод трамвајских шина. Почело је пуњење магистралног топловода хемиjски и термички припремљеном водом, као и узгревање воде, како не би дошло до непредвиђених кварова. То значи да потрошачи топлотне енергије прве ефекте загревања могу ускоро да очекују.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar