Ребаланс Програма пословања за 2018. годину

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (први део)

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (други део)

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (трећи део)

Objavljeno pod Финансијски извештаји | Komentari su isključeni

Трочасовни прекид испоруке потрошне топле воде корисницима са грејног подручја топлане „Дунав“

Београд, 31. јули 2018. – Због радова на електропостројењу у топлани „Дунав“, корисници топлотне енергије из поменуте топлане данас неће имати испоруку потрошне топле воде, од  23 часа до 02.00 часа после поноћи.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

Краткотрајан прекид испоруке потрошне топле воде корисницима са грејног подручја топлане „Борча“

Београд, 23. јули 2018 – Због радова ЈКП „Водовод и канализација“ на подручју насеља Борча, потрошачи с грејног подручја топлане „Борча“ неће имати испоруку потрошне топле воде у уторак, 24. јул, у периоду од 07.00 до 18.00 часова.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Прекид у испоруци топлотне енергије за припрему потрошне топле воде из топлане „Медаковић“ у среду, 25. јула 2018.

Београд, 23. јул 2018. – Због неопходних радова на електроенергетској опреми у топлани „Медаковић“, у оквиру ремонта постројења за производњу топлотне енергије, у среду, 25. јула 2018., од 07.00 часова, до четвртка, 26. јула 2018., до 03.00 часа, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде потрошачима са грејног подручја поменуте топлане.

Захваљујући овим радовима биће постигнута већа поузданост у производњи и снабдевању потрошача топлотном енергијом у наредном периоду.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2017. – 31.12.2017.

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2017.

- Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2017. до 31.12.2015.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2017.

- Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2017.

- Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2017. до 31.12.2017.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2017.

Objavljeno pod Финансијски извештаји | Komentari su isključeni

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 05.06.2018.године, а дана 11.06.2018. су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници поменуте Агенције.

- Биланс стања на дан 31.12.2017. год. –први део

- Биланс стања на дан 31.12.2017. год. – други део

- Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

- Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017-31.12.2017.год.

- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2017. до 31.12.2017.год.-први део

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2075. до 31.12.2017. год.-други део

-  Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Први део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Други део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Трећи део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Четврти део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Пети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Шести део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Седми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Осми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Девети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Десети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Једанаести део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Дванаести део

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2017.године – први део

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2017. године -други део

- Мишљење независног ревизора БДО д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2017. год.

- Извештај о реализацији Програма пословања за период јануар-децембар 2017. године

Objavljeno pod Финансијски извештаји | Komentari su isključeni

Прекид испоруке потрошне топле воде корисницима са грејног подручја топлане „Церак“


Београд, 16. јули 2018.
– Због редовних ремонтних радова на топловодној мрежи топлане „Церак“, у уторак, 17. јули 2018. године, у 00.00 часова, биће прекинута испорука потрошне топле воде свим потрошачима са грејног подручја поменуте топлане.

Прекид испоруке топлотне енергије за припрему потрошне топле воде трајаће 48 сати, односно до 18. јула 2018. године, до 24.00 часа.

Захваљујући овим радовима биће постигнута већа поузданост у снабдевању потрошача топлотном енергијом у наредном периоду.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Краткотрајан прекид испоруке потрошне топле воде, у четвртак – 5.јули, корисницима из топлане „Вождовац“


Београд, 4. јули 2018.
Због радова на електропостројењу у топлани „Вождовац“, сви корисници који се из поменуте топлане снабдевају топлотном енергијом неће имати испоруку потрошне топле воде у четвртак, 5. јула, у периоду од 11 до 14 часова.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

У уторак, 3. јула 2018, у периоду од 16 до 18 часова, евентуални поремећаји пријављиваће се на бројеве мобилне телефоније

Београд, 2. јули 2018. – Због радова на телефонској централи ЈКП „Београдске електране“, у уторак – 3. јули 2018, у периоду од 16-18 часова, корисници топлотне енергије моћи ће да пријаве евентуално цурење кућних инсталација на број телефона: 065/2093100 , а у случају поремећаја у испоруци потрошне топле воде на број: 065/2093011.

После 18 часова, наведени бројеви мобилне телефоније биће искључени.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

На основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011 од 28.09.2011., Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-10981/7 и I-10981/8 од 30.05.2018. године, Одлуке директора бrој VI-4282 од 12.06.2018. године и Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

Предмет купопродаје су :

1. Расходовани рачунари, рачунарска опрема и разни електрични апарати и алат, у укупној количини од 4.500 кг

2. Истрошене флуорсцентне цеви у количини од 1.000 кг.

Oпасан електрични и електронски отпад продаје се у целокупној структури, у виђеном стању и без права на накнадне рекламације. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Огласи | Komentari su isključeni