Пријава рекламација

Топлана „Нови Београд“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Нови Београд“ је изграђена 1965. године. У топлани је инсталисано осам вреловодних котлова укупног капацитета 920 МW и за сопствене потребе парни котлови капацитета 3 x 16 t/h паре. Као погонско гориво користе природни гас и мазут. У току грејне сезоне 2010/2011. пуштен је у рад и вреловодни котао капацитета 140 мегавата, највећи у југоисточној Европи. По инсталисаној снази, топлана „Нови Београд“ је највећа појединачна топлана у Европи.

Топлана „Дунав“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Дунав“ је пуштена у рад грејне сезоне 1987/88. године, а топлификација централног градског језгра започета је истовремено са њеном градњом. У првој фази изградње Топлане „Дунав“ уграђена су два котла снаге од 58 МW, док су касније пуштена у рад још два котла снаге 116 МW, чиме је укупна снага овог топлотног извора повећана на 346 МW. Поред вреловодних котлова за сопствене потребе и испоруку потрошне топле воде уграђена су и два парна котла капацитета 10 t/h паре сваки. Као погонско гориво користи природни гас, док је мазут алтернативно гориво. Висина изграђеног димњака је 140 метара.

Топлана „Коњарник“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Коњарник“ је пуштена у рад 1976. године. Тада су изграђена два котла инсталисане снаге по 58 МW, а касније још један од 116 МW. Укупна инсталисана снага Топлане „Коњарник“ је 232 МW. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут. За сопствене потребе уграђени су и парни котлови капацитета 2 x 10 t/h паре.

Топлана „Вождовац“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Вождовац“ пуштена је у рад 1980. године. Топлана има три вреловодна котла.  Два инсталисане снаге по 58 МW, односно 116 МW и један – новоизграђени снаге 116 мегавата који је пуштен у рад почетком 2009. године. Укупно инсталисани капацитет износи 232 мегавата. Изграђена су и два парна котла капацитета 2 x 10 t/h паре, за потребе сопствене потрошње и припрему санитарне потрошне топле воде у летњем периоду. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут.

Топлана „Медаковић“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Медаковић“ пуштена је у рад 1974. године. Тренутни капацитет топлане је 50 MW уз један парни котао капацитета 10 t/h паре, који служи за сопствене потребе топлане, а лети за припрему санитарне потрошне топле воде. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут.

Топлана „Баново брдо“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Баново брдо“ је пуштена у погон 1964. године. Капацитет Топлане „Баново брдо“ је 104 MW. У топлани су изграђена и два парна котла, који служе за сопствене потребе. Као примарно гориво користи природни гас, а резервно гориво је мазут.

Топлана „Церак“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Церак“ је пуштен у погон 1985. године. У Топлани су изграђена два котла од по 58 МW, а касније је изграђен још један котао од 116 МW. Тако је укупна инсталисана снага топлане „Церак“ 232 МW. Примарно гориво је природни гас, а алтернативно мазут. Изграђена су и два парна котла капацитета 2 x 10 t/h паре за потребе сопствене потрошње и припрему санитарне потрошне топле воде.

Топлана „Миљаковац“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Миљаковац“ је пуштена у погон 1968. године, а реконструкција је извршена 1988. године када је у топлани саграђен котао од 58 МW. Касније је изграђен још један котао исте снаге. Укупна инсталисана снага Топлане „Миљаковац“ је 116 МW. Као примарно гориво котлови користе природни гас, а алтернативно гориво за први котао је мазут. У топлани је уграђен и један парни котао капацитета 5 t/h паре за сопствене потребе.

Топлана „Вишњичка бања“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Вишњичка бања“ пуштена је у рад 1982. године. Инсталисана су три котла укупног капацитета 24,8 МW. Топлана поред грејања, испоручује и топлотну енергију за припрему санитарне потрошне топле воде. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут.

Топлана „Миријево“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Миријево“ има два вреловодна котла од по 58 МW. За сопствене потребе у топлани су уграђена и два парна котла. Као основно гориво користе природни гас, а алтернативно гориво је мазут.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >