Obaveštenja

Društvo

Naša uloga u društvu u kojem poslujemo je omogućavanje komfornog života i rada naših sugrađana. Pored te osnovne funkcije, društvena odgovornost preduzeća se ogleda u brizi za zdraviji i ekonomičniji život Beograđana, a takođe i naših zaposlenih.