Обавештења

Производња

Систем даљинског грејања „Београдских електрана“ је јединствен техничко – технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за производњу, пренос и испоруку топлотне енергије. Систем чине производни извори, топловодна мрежа и предајне станице.