Корпоративни филм

Директор Раде Баста

nedelja, jul 11th, 2010

Извршна директорка за производњу топлотне енергије Ивана Калања

nedelja, jul 11th, 2010

Извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије Владан Павловић

četvrtak, januar 28th, 2010

Рођен je 30. маја 1963. године у Земуну. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду – смер за хидроенергетику. Запослио се у ЈКП „Београдске електране“ 1994. године. Од 1997. до 2007. године радио је као руководилац и директор сектора „Нови Београд“, а од 2007. до 2011. године као помоћник директора и директор Организационе целине Производња и дистрибуција топлотне енергије. У периоду од 2011. до 2016. године обављао је функцију помоћника директора за техничке послове, а затим и извршног директора за производњу топлотне енергије. Почетком јула 2019. именован је за извршног директора за дистрибуцију топлотне енергије.
Ожењен je, отац je двоје деце.

Извршни директор за снабдевање топлотном енергијом Горан Смиљанић

četvrtak, januar 28th, 2010

Рођен је 2. јула 1968. године. Дипломирао је на Машинском факултету, Универзитета у Београду. Специјалиста је технологије заваривања са звањем Интернационални инжењер заваривања и одржавања техничких система и звањем Национални стручњак за управљање одржавањем. Поседује лиценцу за одговорног извођача радова.

Професионалну каријеру започео је 1996. године као истраживач сарадник у Институту „Кирило Савић“ у Београду. Од 1998.године запослен је у ЈКП „Београдске електране“. До 2007. године имао је више значајних функција; дежурног машинског инжењера, шефа Службе хитних интервенција, руководиоца Сектора машинског одржавања, помоћника директора Организационе целине Инжењеринг и одржавање. Послове руководиоца Сектора за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Земуну обављао је до 2008. године. Од промена организације предузећа, 2008. године, радио је на пословима директора Организационе целине Маркетинг и продаја.
Учесник је и члан Друштва за унапређење заваривања, као и Друштва одржавалаца техничких система ДОТС/ЕФНМС
Отац је двоје деце.

Извршни директор за развој и инвестиције Зоран Спасеновски

sreda, januar 27th, 2010

Извршни директор за пословно-техничку подршку Радмило Савић

ponedeljak, januar 25th, 2010

Рођен је 1. јуна 1965. године. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1992. године. На истом факултету Универзитета у Београду је специјализирао, 1999. године стекао звање магистра техничких наука, а јуна 2013. године је и докторирао на тему примене обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања. Од јуна 2004. године поседује лиценце за одговорног пројектанта термотехничких и гасних инсталација и за одговорног извођача радова.
Професионалну каријеру започео је као асистент на катедри за горива, сагоревање и трибологију Машинског факултета у Београду. У периоду од 1997. до 2002. године у „Београдским електранама“ био је главни инжењер за Инспекцију котлова, а функцију шефа Лабораторије за испитивање састава продуката сагоревања обављао је од 2002. до 2003. године. Функцију директора Маркетинга обављао је у компанији Унион фриго.
…опширније »

Извршна директорка за економско-финансијске послове Драгана Јовановић

ponedeljak, januar 11th, 2010

Рођена је 27. априла 1985. године у Крушевцу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу – смер финансијски менаџмент.

У 2013. години стекла је звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Професионалну каријеру започела је 2009. године у Пореској управи, Филијали Вождовац. Од 2010. године до 2015. године била је запослена у Служби за интерну ревизију Града Београда на пословима интерне ревизије директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда и јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.

Од октобра 2015. године запослена је у ЈКП „Београдске електране“ на пословима помоћника директора Тима за корпоративни развој, које је обављала до 2018. године када је именована на функцију извршног директора за снабдевање топлотном енергијом. Средином 2019. године, именована је на функцију извршног директора за економско-финансијске послове.

Говори енглески језик.

Извршна директорка за људске ресурсе, правне и опште послове Силвана Вељковић

utorak, septembar 22nd, 2009

Рођена је 24. новембра 1965. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета Београд. Положен правосудни испит 2001. године при Министарству правосуђа у Београду и стручни испит за обављање послова стечајног управника при Агенцији за лиценцирање стечајних управника. Прошла је основну обуку за медијатора 2014. године и један је од оснивача Коморе медијатора.

Професионалну каријеру је започела у ПКБ Корпорацији. У периоду од 2000. – 2005. године радила је као адвокат – члан Адвокатске коморе Београд. Од 2005. – 2018. године запослена је у Агенцији за лиценцирање стечајних управника на претежно руководећим позицијама: директор Центра за правне и опште послове и људске ресурсе, заменик директора Агенције ( 2013. – 2015. година) и директор Центра за опште послове и људске ресурсе.

Октобра 2018. године именована је на функцију извршног директора за људске ресурсе, правне и опште послове у ЈКП „Београдске електране“.

Колегијум ЈКП „Београдске електране“

subota, februar 28th, 2009

Раде Баста, директор (Решењем Скупштине града Београда бр. 111-744/19-S од 12.11.2019.)
Ивана Калања
, извршна директорка за производњу топлотне енергије
Владан Павловић
, извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије
Горан Смиљанић
, извршни директор за снабдевање топлотном енергијом
Зоран Спасеновски
, извршни директор
за развој и инвестиције
Радмило Савић, извршни директор за пословно-техничку подршку
Драгана Јовановић, извршна директорка за економско-финансијске послове
Силвана Вељковић, извршна директорка за људске ресурсе, правне и опште послове