Korporativni film

Direktor Rade Basta

nedelja, jul 11th, 2010

Izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije Ivana Kalanja

nedelja, jul 11th, 2010

Izvršni direktor za distribuciju toplotne energije Vladan Pavlović

četvrtak, januar 28th, 2010

Rođen je 30. maja 1963. godine u Zemunu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu – smer za hidroenergetiku. Zaposlio se u JKP „Beogradske elektrane“ 1994. godine. Od 1997. do 2007. godine radio je kao rukovodilac i direktor sektora „Novi Beograd“, a od 2007. do 2011. godine kao pomoćnik direktora i direktor Organizacione celine Proizvodnja i distribucija toplotne energije. U periodu od 2011. do 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora za tehničke poslove, a zatim i izvršnog direktora za proizvodnju toplotne energije. Početkom jula 2019. imenovan je za izvršnog direktora za distribuciju toplotne energije.
Oženjen je, otac je dvoje dece.

Izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom Goran Smiljanić

četvrtak, januar 28th, 2010

Rođen je 2. jula 1968. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalista je tehnologije zavarivanja sa zvanjem Internacionalni inženjer zavarivanja i održavanja tehničkih sistema i zvanjem Nacionalni stručnjak za upravljanje održavanjem. Poseduje licencu za odgovornog izvođača radova.

Profesionalnu karijeru započeo je 1996. godine kao istraživač saradnik u Institutu „Kirilo Savić“ u Beogradu. Od 1998.godine zaposlen je u JKP „Beogradske elektrane“. Do 2007. godine imao je više značajnih funkcija; dežurnog mašinskog inženjera, šefa Službe hitnih intervencija, rukovodioca Sektora mašinskog održavanja, pomoćnika direktora Organizacione celine Inženjering i održavanje. Poslove rukovodioca Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Zemunu obavljao je do 2008. godine. Od promena organizacije preduzeća, 2008. godine, radio je na poslovima direktora Organizacione celine Marketing i prodaja.
Učesnik je i član Društva za unapređenje zavarivanja, kao i Društva održavalaca tehničkih sistema DOTS/EFNMS
Otac je dvoje dece.

Izvršni direktor za razvoj i investicije Zoran Spasenovski

sreda, januar 27th, 2010

Izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku Radmilo Savić

ponedeljak, januar 25th, 2010

Rođen je 1. juna 1965. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1992. godine. Na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu je specijalizirao, 1999. godine stekao zvanje magistra tehničkih nauka, a juna 2013. godine je i doktorirao na temu primene obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja. Od juna 2004. godine poseduje licence za odgovornog projektanta termotehničkih i gasnih instalacija i za odgovornog izvođača radova.
Profesionalnu karijeru započeo je kao asistent na katedri za goriva, sagorevanje i tribologiju Mašinskog fakulteta u Beogradu. U periodu od 1997. do 2002. godine u „Beogradskim elektranama“ bio je glavni inženjer za Inspekciju kotlova, a funkciju šefa Laboratorije za ispitivanje sastava produkata sagorevanja obavljao je od 2002. do 2003. godine. Funkciju direktora Marketinga obavljao je u kompaniji Union frigo.
…opširnije »

Izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove Dragana Jovanović

ponedeljak, januar 11th, 2010

Rođena je 27. aprila 1985. godine u Kruševcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer finansijski menadžment.

U 2013. godini stekla je zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Profesionalnu karijeru započela je 2009. godine u Poreskoj upravi, Filijali Voždovac. Od 2010. godine do 2015. godine bila je zaposlena u Službi za internu reviziju Grada Beograda na poslovima interne revizije direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada Beograda i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd.

Od oktobra 2015. godine zaposlena je u JKP „Beogradske elektrane“ na poslovima pomoćnika direktora Tima za korporativni razvoj, koje je obavljala do 2018. godine kada je imenovana na funkciju izvršnog direktora za snabdevanje toplotnom energijom. Sredinom 2019. godine, imenovana je na funkciju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Govori engleski jezik.

Izvršna direktorka za ljudske resurse, pravne i opšte poslove Silvana Veljković

utorak, septembar 22nd, 2009

Rođena je 24. novembra 1965. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Beograd. Položen pravosudni ispit 2001. godine pri Ministarstvu pravosuđa u Beogradu i stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika pri Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Prošla je osnovnu obuku za medijatora 2014. godine i jedan je od osnivača Komore medijatora.

Profesionalnu karijeru je započela u PKB Korporaciji. U periodu od 2000. – 2005. godine radila je kao advokat – član Advokatske komore Beograd. Od 2005. – 2018. godine zaposlena je u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika na pretežno rukovodećim pozicijama: direktor Centra za pravne i opšte poslove i ljudske resurse, zamenik direktora Agencije ( 2013. – 2015. godina) i direktor Centra za opšte poslove i ljudske resurse.

Oktobra 2018. godine imenovana je na funkciju izvršnog direktora za ljudske resurse, pravne i opšte poslove u JKP „Beogradske elektrane“.

Kolegijum JKP „Beogradske elektrane“

subota, februar 28th, 2009

Rade Basta, direktor (Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 111-744/19-S od 12.11.2019.)
Ivana Kalanja
, izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije
Vladan Pavlović
, izvršni direktor za distribuciju toplotne energije
Goran Smiljanić
, izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom
Zoran Spasenovski
, izvršni direktor
za razvoj i investicije
Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku
Dragana Jovanović, izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove
Silvana Veljković, izvršna direktorka za ljudske resurse, pravne i opšte poslove