Novinari

Deo Ceraka bez potrošne tople vode

četvrtak, oktobar 21st, 2021

Beograd, 21. oktobar 2021. – Zbog kvara na delu magistralnog toplovoda u ulici Vidikovački venac kod broja 54,  danas, 21. oktobra, od 11.15 časova,  bez potrošne tople vode biće potrošači u delovima naselja Cerak i Skojevskog naselja.

Ekipe „Beogradskih elektrana“ su na terenu i čine sve da radovi na sanaciji budu završeni u najkraćem mogućem roku. Očekuje se da će korisnici sa ovog grejnog područja potrošnu toplu vodu dobiti najkasnije sutra, 22. oktobra u ranim jutarnjim satima.

Zbog povoljne spoljašnje temperature u 11 časova prekid grejanja

sreda, oktobar 20th, 2021

Beograd, 21. oktobar 2021. – U skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, odnosno Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja isporuka toplotne energije danas, u 11 časova, prekinuta je zbog povoljnih vremenskih uslova.

U skladu sa pomenutim aktima, isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža.

Sve toplotne predajne stanice, kojih u sistemu daljinskog grejanja ima više od 9.000, su automatizovane, imaju senzore na spoljašnjoj strani objekta i mere temperaturu vazduha u njegovom okruženju. Kada su spoljašnje temperature vazduha više od 15 stepeni Celzijusa, automatski ventil u predajnoj stanici zatvara protok toplotne energije kroz objekat. S obzirom da tada objekti ne preuzimaju toplotnu energiju, ne postoje uslovi za proizvodnju i distribuciju toplotne energije potrošačima.

Veliki doprinos „Beogradskih elektrana“ u borbi za čistiji vazduh i smanjenje zagađenja u glavnom gradu

utorak, oktobar 19th, 2021

Beograd, 19. oktobar 2021. – Poslednjih godina svedoci smo sve većeg zagađenja vazduha u Beogradu. Veliki broj vozila u saobraćaju, a posebno kućna ložišta negativno utiču na kvalitet vazduha, posebno u zimskim mesecima. Međutim, borba za poboljšanje životne sredine u glavnom gradu kada su u pitanju „Beogradske elektrane“ traje već decenijama. Zajedno sa osnivačem, Skupštinom grada, pokrenut je Program gašenja kotlarnica i do sada je ugašeno više od 1.300 kotlarnica koje su kao pogonsko gorivo koristile ugalj ili mazut koji sagorevanjem emituju značajne količine štetnih materija. Takođe, ti toplotni izvori su i energetski neefikasni. Prema procenama, efekat gašenja kotlarnica rezultirao je smanjenjem emisije CO2 za čak oko 500.000 tona godišnje.

Ovaj ogroman uspeh ne bi mogao da bude postignut da uporedo sa gašenjem kotlarnica preduzeće nije gradilo toplotne izvore (toplane) koje u proizvodnji koriste prirodni gas – ekološki prihvatljiv energent. Zahvaljujući velikim ulaganjima u sistem daljinskog grejanja, udeo potrošnje prirodnog gasa je u proteklih desetak godina povećan sa 81 odsto na čak 96 odsto, čime je dat veliki doprinos u smanjenju zagađenja vazduha u Beogradu.

U borbi za zaštitu životne sredine „Beogradske elektrane“ ulažu i u ostale projekte koje smanjuju zagađenje u glavnom gradu. U toplanama „Dunav“, „Konjarnik“ i „Voždovac“ ugrađen je sistem za recirkulaciju dimnih gasova kojim je omogućeno da nivo emisije azotnih okisida (NOx) bude ispod graničnih vrednosti. Naime, prilikom rada, produkti sagorevanja energenata ne ispuštaju se u atmosferu nego se vraćaju u kotlove. U narednom periodu i toplana „Cerak“ će imati ovaj sistem, a isti princip će biti primenjen u svim ostalim toplanama čiji toplotni izvori imaju snagu veću od 50 megavata.

U toku ove grejne sezone biće ugašene i kotlarnice u Bulevaru vojvode Mišića od 37 do 39 i Bulevaru vojvode Mišića 39a. Korisnici iz ovog dela grada će se ubuduće grejati preko toplovodne mreže sistema „Beogradskih elektrana“.

Kada je u pitanju kotlarnica u Ljutice Bogdana 2, izgrađen je toplovod do ulaska u postrojenje i u planu je da ovaj toplotni izvor bude ugašen u toku sledeće godine.

U narednoj grejnoj sezoni biće urađena rekonstrukcija kotlarnice u Vrtlarskoj ulici koja će ubuduće kao energent koristiti lako lož ulje. Izgrađena je nova toplovodna mreža, tako da će se deo potrošača snabdevati toplotnom energijom iz toplane „Novi Beograd“, a deo iz ove kotlarnice. Potpuno gašenje tog toplotnog izvora nije moguće jer je potrebno da u toku noći, kada ne radi toplana „Novi Beograd“, snabdeva toplotnom energijom Zemunsku bolnicu.

Takođe, nije moguće ni gašenje kotlarnica u Preševskoj 34 (porodilište) i Dimitrija Tucovića 161 (Gradska bolnica) jer nijedna toplana u blizini ne proizvodi toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode koja je neophodna za rad ove dve zdravstvene ustanove. U planu je da u naredne dve do tri godine budu ugašene i kotlarnice „Šeher“ i Dom zdravlja „Braće Jerković“.

Jedan od najvećih prioriteta „Beogradskih elektrana“ trenutno je delimično gašenje najveće kotlarnice u naselju „Sava Kovačević“ u Zemunu. Već godinama unazad „Beogradske elektrane“ grade infrastrukturu, odnosno nove trase toplovoda, dve prepumpne stanice, modernizuju toplotne predajne stanice kako bi bilo omogućeno snabdevanje potrošača sa grejnog područja Zemun toplotnom energijom (za grejanje) iz toplane „Novi Beograd“. Takođe, ugradnjom novih i efikasnijih kotlova od 9 megavata koji će kao pogonsko gorivo koristiti ekološki prihvatljiv energent, biće rekonstruisano i proizvodno postrojenje u kotlarnici „Sava Kovačević”. To proizvodno postrojenje će u letnjem periodu snabdevati potrošače toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode što će značajno smanjiti zagađenje životne sredine.

Ističemo, tokom prethodne grejne sezone u rad je puštena jedna od prepumpnih stanica (u bloku 38) na grejnom području toplane Novi Beograd. Radom ove stanice obezbeđen je deo potrebne toplotne energije za potrošače toplane u naselju Sava Kovačević. To je doprinelo značajnom smanjenju rada toplane u ovom zemunskom naselju.

Trenutno su u toku pripreme za puštanje u rad i druge prepumpne stanice u bloku 28 (EDB završava elektro radove), čime će se steći uslovi za obezbeđivanje potpunog snabdevanja toplotnom energijom iz toplane „Novi Beograd“ svih potrošača koji se sada snabdevaju iz toplane u naselju Sava Kovačević. Preostala je rekonstrukcija i zamena dotrajalog toplotnog izvora kotlovima ukupne instalisane snage od 6 MW (megavata), čija realizacija je planirana za početak grejne sezone 2022/2023.

Polovinom novembra prošle godine „Beogradske elektrane” su ugasile i kotlarnicu kapaciteta 1,2 megavata i na sistem daljinskog grejanja priključile bolnicu „Sveti Sava”. Kotlarnica te zdravstvene ustanove bila je veliki zagađivač životne sredine u centru grada i veliki je uspeh što je za kratak vremenski period izgrađen toplovodni priključak.

Pored toga, u cilju gašenja kotlarnica KBC „Zemun” i povezivanja četiri objekta bolničkog kompleksa na sistem daljinskog grejanja u toku prošle godine izgrađena je deonica toplovoda od Poljoprivrednog fakulteta do Kliničko bolničkog centra. Krajem prošle godine završena je izgradnja priključka i objekat je povezan na distributivnu mrežu toplane „Novi Beograd”. Ugašene kotlarnice kapaciteta 4 megavata za proizvodnju toplotne energije koristile su mazut i ugalj. U toku grejne sezone ovi objekti se toplotnom energijom snabdevaju iz toplane „Novi Beograd”, dok će se u letnjem periodu snabdevati iz kotlarnice u Vrtlarskoj ulici. U narednih godinu dana i kolarnica u Vrtlarskoj će biti rekonstruisana u cilju sprovođenja mera zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti.

Plan je da za oko tri godine u sistemu daljinskog grejanja ostane 14 toplana i 15 kotlarnica. Preostale kotlarnice moraju da ostanu u sistemu daljinskog grejanja zbog određenih specifičnosti poput snabdevanja toplotnom energijom prioritetnih potrošača (bolnice, škole i slično). S obzirom da su te kotlarnice, poput onih u Sremčici i Barajevu veoma udaljene od toplovodne infrastrukture, one će i dalje biti u funkciji, ali će biti rekonstruisane i modernizovane tako da koriste ekološki prihvatljivije energente, čime će biti značajno smanjeni štetni produkti sagorevanja.

Kao društveno odgovorno preduzeće, „Beogradske elektrane“ će i ubuduće ulagati u projekte koji za cilj imaju očuvanje životne sredine.

Beogradske elektrane u borbi za čistiji vazduh u glavnom gradu

nedelja, oktobar 17th, 2021

Kotlarnica u naselju Sava Kovačević kao pogonsko gorivo koristi mazut i predstavlja značajnog lokalnog zagađivača. Crni dim koji se juče 17. oktobra na kratko mogao videti kako izlazi iz dimnjaka toplane „Zemun“ u naselju Sava Kovačević, posledica je regulacije sagorevanja na kotlu, a ne kako su neki ekološki aktivisti uzbunili žitelje Beograda da se u pogonima ovog preduzeća spaljuje rezidual. Ove optužbe su neosnovane i neistinite i štete ugledu preduzeća.

Žitelji Zemuna mogu da se uvere da iz dimnjaka toplane „Zemun“ u naselju Sava Kovačević danas 18. oktobra nema dima i da kvalitet vazduha u njihovom okruženju nije ugrožen zbog rada toplane.

Zaštita životne sredine je važan deo poslovne politike JKP „Beogradske elektrane“ i ujedno jedan od njenih prioritetnih strateških planova. U cilju zaštite životne sredine i obezbeđivanja sigurnije i pouzdanije isporuke toplotne energije korisnicima u delu Zemuna, „Beogradske elektrane” privode kraju projekat delimičnog gašenja kotlarnice u naselju Sava Kovačevića. U planu je da se stanovi korisnika iz ovog dela Zemuna ubuduće greju iz toplane „Novi Beograd“. Delimično gašenje kotlarnice podrazumeva da će u letnjem periodu ti toplotni izvori snabdevati korisnike toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode (PTV), a kao pogonsko gorivo koristiće ekološki prihvatljiviji energent.

Neistinite optužbe neće zaustaviti „Beogradske elektrane“ da nastave višedecenijsku borbu za čist vazduh u prestonici. Od svih proizvodnih kapaciteta (14 toplana i 22 kotlarnice), 96 odsto njih kao energent koriste prirodan gas ili komprimovani prirodan gas, koji su ekološki najprihvatljiviji. U ostalim toplotnim izvorima koriste se mazut, lako lož ulje, ugalj i biomasa.

Ističemo, tokom prethodne grejne sezone u rad je puštena jedna od prepumpnih stanica (u bloku 38) na grejnom području toplane Novi Beograd. Radom ove stanice obezbeđen je deo potrebne toplotne energije za potrošače toplane u naselju Sava Kovačević. To je doprinelo značajnom smanjenju rada toplane u ovom zemunskom naselju.

Trenutno su u toku pripreme za puštanje u rad i druge prepumpne stanice (blok 28), čime će se steći uslovi za obezbeđivanje potpunog snabdevanja toplotnom energijom iz toplane „Novi Beograd“ svih potrošača koji se sada snabdevaju iz toplane u naselju Sava Kovačević. Ova toplana će ubuduće raditi samo za potrebe proizvodnje potrošne tople vode, kada toplana Novi Beograd nije u pogonu.

Preostala je rekonstrukcija i zamena dotrajalog toplotnog izvora kotlovima ukupne instalisane snage od 6 MW (megavata), čija realizacija je planirana za početak grejne sezone 2022/2023.

Saopštenje JKP „Beogradkih elektrana“: Svi delovi Beograda imaju grejanje. Još jednom čestitamo gospodinu ambasadoru Kristoferu Hilu na imenovanju

subota, oktobar 16th, 2021

Beograd, 16.oktobar 2021. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ već 10 dana u režimu od 06 do 22 sata isporučuje  toplotnu energiju korisnicima. Prvih nekoliko dana, kada se sistem koji nije bio u funkciji pet meseci uhodavao, bilo je manjih problema sa grejanjem u pojedinim zgradama ili podstanicama. Nijednom od početka grejanja nije bilo slučaja da delovi grada nisu imali isporuku toplotne energije kao što to tvrde pojedini mediji. Korisnici koji imaju  problema sa grejanjem, koji nisu možda zadovoljni temperaturom u stanu, ili im ne rade pojedina grejna tela, na današnjim spoljašnjim temperaturama vazduha nisu mogli da se smrzavaju. Svima koji nisu imali isporuku toplotne energije od zvaničnog početka grejne sezone, biće odobrena bonifikacija, odnosno biće ima umanjeni računi.

Pristojnost i lep gest kada je direktor preduzeća Rade Basta čestitao Kristoferu Hilu na novoj funkciji, zluradi jezici su iskoristili da kritikuju rad preduzeća i svih zaposlenih koji se trude da u stanovima Beograđana bude toplo.

Kao neko ko se bori za prosperitet preduzeća i kroz različite projekte ulaze u razvoj i modernizaciju „Beogradskih elektrana, nisu na mestu pre svega neistiniti komentari, a i nepristojni. Čestitati nekome imenovanje na tako važnu funkciju je čast. Direktor Basta je pozvao novoizabranog ambasadora da kroz projekte i saradnju SAD- i Srbije ubuduće bude više ulaganja u energetiku. A, zluradi jezici možda ne znaju da se u „Beogradskim elektranama“ proizvodi toplotna energija i da nam je svaki projekat važan, jer time obezbeđujemo bolje grejanje korisnicima i borimo se za čistiji vazduh u Beogradu. U tome nema ničega lošeg.

Menadžment „Beogradskih elektrana“

Čestitka direktora JKP “Beogradskih elektrana” Radeta Baste povodom imenovanja novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji Kristofera Hila

subota, oktobar 16th, 2021

Beograd, 16. oktobar 2021. – Direktor JKP „Beogradski elektrana“ Rade Basta čestita nominaciju novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofera Hila.

„Želim da Vam uputim najbolje želje za uspeh na novoj dužnosti. Republika Srbija i Sjedinjene Američke Države imaju prijateljske odnose i uveren sam da će pod Vašim vođstvom, na obostranu korist dva naroda, naši bilateralni odnosi biti raznovrsniji i prošireni. Republika Srbija je opredeljena za snažniju ekonomsku i naučno-tehničku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje vidi kao strateškog partnera u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao i u suočavanju sa različitim izazovima današnjice kao što su klimatske promene i životna sredina. U svetlu 140. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa naših dveju zemalja, takvi primeri istorijskog savezništva trebalo bi da nam posluže kao putokaz za dalji razvoj naših odnosa. Posebno bi istakao mogućnosti za snažniju ekonomsku saradnju i unapređenje bilateralnih trgovinskih i investicionih mogućnosti između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, u podršci privlačenja investicija američkih kompanija sa akcentom na sektor energetike ali i mogućnostima za poboljšanje poslovnog okruženja i unapređenja trgovinskih odnosa dveju zemalja.“

Vaša ekselencijo, primite još jednom najsrdačnije čestitke povodom Vaše nominacije za novog ambasadora SAD u Srbiji i želim Vam svu sreću u obavljanju Vaših budućih radnih zadataka.

Primite izraze mojeg najvišeg poštovanja.

Direktor JKP „Beogradske elektrane“

Rade Basta

Rade Basta: Spremno ulazimo u grejnu sezonu, Beograđani neće osetiti posledice svetske energetske krize

petak, oktobar 15th, 2021

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ spremno je dočekalo 15. oktobar  – zvaničan početak grejne sezone. Tim povodom Beograđanima i zaposlenima obratio se direktor Rade Basta.

- Poštovani Beograđani, korisnici usluga „Beogradskih elektrana“, pred nama je nova grejna sezona i novi izazovi. Hvala svima koji su u proteklih nekoliko dana imali strpljenja da sačekaju nekoliko minuta duže kako bi prijavili reklamaciju. Dok se svet i Evropa suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom gasa i energije uopšte, zahvaljujući agilnosti i visprenoj politici našeg predsednika, obezbeđena je dovoljna količina svih energenata neophodnih za stabilno funkcionisanje preduzeća. Beograđani neće osetiti posledice energetske krize koja pogađa svet, naglasio je Basta.

Prvi čovek „Beogradskih elektrana“ napomenuo je da su period toplih funkcionalnih proba, od 7.oktobra, zaposleni u preduzeću iskoristili  da otklone nedostatke na distributivnoj mreži. Sistem je mirovao pet meseci i uobičajeno je da  na  svakom startu grejanja bude problema na instalacijama u pojedinom zgradama u svakom delu grada. Sistem je stabilan i nema sistemskih kvarova u proizvodnom i distributivnom sektoru.

-To je i očekivano jer su letnji meseci maksimalno iskorišćeni za remont postrojenja, rekonstrukciju i izgradnju novih toplovoda, modernizaciju i zamenu opreme u podstanicama. „Beogradske elektrane“ su preduzeće sa velikom odgovornošću i trudimo se da svaki korisnik bude zadovoljan. Zaposleni su vredno radili, bez predaha kako bi u stanu svake trudnice, porodilje, starijeg sugrađanina, svakog potrošača bilo toplo, istakao je Rade Basta.

Broj reklamacija na kvalitet grejanja se drastično smanjuje. U prvi dan grejne sezone, „Beogradske elektrane“ su zakoračile  spremno.

Basta obišao stanare koji nemaju grejanje: Beograđani, hvala na strpljenju

četvrtak, oktobar 14th, 2021

Beograd, 14. oktobar 2021. – Menadžment „Beogradskih elektrana“ na čelu sa direktorom preduzeća Radetom Bastom, pridružio se ekipama na terenu koje otklanjaju kvarove u delu Novog Beograda kako bi se uverio da se nedostaci u snabdevanju otklanjaju u najkraćem roku.

Tom prilikom direktor preduzeća je razgovarao sa stanarima koji žive u privatnim kućama (oko 80 objekata) u Danila Lekića na Bežanijskoj kosi koji od početka toplih funkcionalnih proba nisu imali grejanje zbog kvara na toplovodu.

Ispred objekta na ovoj adresi je otkopana ulica u dužini od 30 metara. Kvar nije mogao da bude otklonjen ranije jer su vlasnici kuće u neposrednoj blizini betonirali i sagradili ogradu na zelenoj površini ispod koje je postavljen toplovod.

-Hvala na strpljenju, već danas će deo korisnika iz ovog naselja dobiti grejanje. Kao što vidite, kvar je mogao da bude otklonjen mnogo ranije i vaši domovi bi bili topli da nismo imali ovoliko komplikacija. Ovo nije usamljeni primer da neko sagradi poslovni objekat, kuću ili ogradu iznad toplovoda. Ovakvi slučajevi otežavaju rad naših ekipa. Mi smo morali da isplaniramo novu trasu toplovoda, da kopamo pored ograde i postavimo nove cevi. Trenutno je u toku punjenje ovog dela mreže i na vaše i naše zadovoljstvo, danas će vam biti topli domovi, istakao je Rade Basta.

Međutim, dok je Basta razgovarao sa vlasnicima kuća, ekipe su ga obavestile da je došlo do još jednog kvara na toplovodu. Mesto curenja je ubrzo pronađeno, ali nažalost i taj kvar je na nepristupačnom mestu, ispod ograda i dvorišta vlasnika kuća. Zbog toga 24 privatne kuće ni prvog dana zvaničnog početka grejne sezone, 15.oktobra neće imati isporuku toplotne energije.

Svi stanari srdačno su dočekali direktora „Beogradkih elektrana“, razgovarali sa njim u vezi sa problemima u ovom naselju nastalih zbog proširenja objekata na zelenu površinu ispod kojeg je postavljen toplovod. Stanari su pohvalili rad terenskih ekipa koje su angažovane na rešavanju problema i zahvalili se direktoru Basti na tome što je izdvojio vreme da ih poseti.

Direktor Rade Basta obišao je i druge lokacije, kao što su Gandijeva 74 i Omladinskih brigada 6. U Gandijevoj ulici broj 74, došlo je do pucanja u međuspratnoj konstrukciji između lokala i garaže. Ekipe su razbile deo betona kako bi pristupile mestu kvara. Zamenjene su cevi i u momentu kada je direktor Basta stigao, varioci su privodili radove kraju. Instalacije su napunjene i u popodnevnim časovima, stanari dva solitera u Gandijevoj ulici su dobili grejanje. Akcija obilaska objekata u kojima ima problema sa isporukom toplotne energije biće nastavljena i u narednom periodu.

Na usluzi građanima : Basta i izvršni direktori u ulozi operatera

sreda, oktobar 13th, 2021

Rade Basta, direktor JKP „Beogradske elektrane“, danas 13. oktobra, na veliko iznenađenje korisnika, javljao se na pozive građana koji prijavljuju reklamacije Dispečerskom centru. U ovoj akciji direktoru Basti pridružilo se i pet izvršnih direktora. Oni su sa Beograđanima razgovarali o razlozima javljanja, o zadovoljstvu uslugama koje preduzeće pruža, kao i o njihovom mišljenju o mogućnostima unapređenja poslovanja. Ovom prilikom direktori su i prijavljivali reklamacije korisnika i upućivali naloge ekipama na terenu kako bi eventualni nedostaci bili otklonjeni u što kraćem roku.

-Ovu ideju sam planirao da sprovedem u delo na zvaničnom početku grejne sezone, ali zbog pritiska javnosti to činim sada, dok još traju tople probe. Želeo sam da se uverim da svi korisnici koji imaju bilo kakav problem u vezi sa grejanjem, mogu uvek da dobiju operatere i da prijave reklamaciju. Naši korisnici moraju da znaju da smo moj tim i ja, kao i svi zaposleni u preduzeću servis građana, da imamo zajedničke interese i da na ovaj način osete našu brigu i pažnju, ističe Basta.

Saopštenje u vezi sa stanjem sistema daljinskog grejanja

utorak, oktobar 12th, 2021

Beograd, 12. oktobar 2021. – JKP „Beogradske elektrane“, su 7. oktobra 2021. godine, u ranim popodnevnim časovima počele da isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Naime, zbog pada spoljašnje temperature vazduha, svi toplotni izvori su iz hladnog dinamičkog režima prešli u režim toplih funkcionalnih proba sistema.

Toplotni izvori „Beogradskih elektrana“, 14 toplana i 22 kotlarnice su u funkciji proizvodnje i distribucije toplotne energije. Trenutno ne postoji nijedan veći kvar na toplovodu. Dakle, nema sistemskih poremećaja u proizvodnom, niti u distributivnom sektoru.

Podsećamo, javno komunalno preduzeće JKP „Beogradske elektrane“ toplotnom energijom snabdeva više od 22,5 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, odnosno više od 360 hiljada stanova korisnika.

U sistemu preduzeća ima više od 9.000 toplotnih predajnih stanica, i kao svake godine na početku sezone, veoma mali procenat podstanica nije u funkciji isporuke toplotne energije.

Tako korisici koji se greju iz podstanica iz Vrtlarske 39 i 49 i Tošinog bunara 9 neće imati isporuku toplotne energije do zvaničnog početka grejne sezone zbog povezivanja rekonstruisanih podstanica na navoizgrađeni toplovod. Sve ovo je preduslov za gašenje kotlarnice u Vrtlarskoj ulici. Takođe, nekoliko podstanica na grejnom području Novog Beograda nije u funkciji isporuke toplotne energije jer je tokom remontnog perioda urađena modernizacija (ugrađena je potpuno nova oprema) i neophodni su obimni elektro radovi na povezivanju elektro instalacija. I ovi korisnici će najkasnije do 15. oktobra dobiti grejanje. Nakon modernizacije podstanica, korisnici će imati kvalitetniju i pouzdaniju isporuku toplotne energije.

Radovi na toplovodu i modernizaciji komora kod auto servisa „Kiler“ (blok 7a) privode se kraju i deo korisnika iz ovog dela grada će već danas, 12. oktobra, dobiti grejanje. Prioritet je Dom penzionera u Marije Bursać 49. Takođe, korisnicima koji se toplotnom energijom snabdevaju iz toplovoda u Luja Adamiča (ugao sa Jerneja Kopitara) će već danas biti topli domovi. Obimni radovi u ovom novobeogradskom bloku su neophodni zbog delimičnog gašenja toplane „Zemun“. Ubuduće će se korisnici koji se toplotnom energijom snabdevaju iz tog toplotnog izvora grejati iz toplane „Novi Beograd“.

Danas 12. oktobra, grejanje će dobiti i korisnici koji se toplotnom energijom snabdevaju iz toplovoda u Milana Rakića koji zbog radova na rekonstrukciji nisu imali tople probe. U pitanju je šest podstanica u Dušana Radovića i Vitezova Karađorđeve zvezde.

Podsećamo, kao i na svakom početku grejne sezone, postoje i kvarovi na instalacijama u pojedinim zgradama u svim delovima grada. Neretko se dešava da su objekti bez grejanja zbog radova koje su vlasnici stanova, bez znanja i saglasnosti preduzeća, upravnika ili skupštine stanara, obavljali tokom leta, pa su prazne instalacije u zgradi.

Zaposleni, odnosno terenske ekipe kojih ima 67 i raspoređeni su na svim grejnim područjima, čine sve kako bi svaki problem bio otklonjen u što kraćem roku. U proseku, na početku svake grejne sezone, Dispečerskom centru dnevno bude upućeno oko 1.200 reklamacija. U odnosu na ukupan broj potrošača (360.000 stanova) reč je o promilima.

Molimo korisnike da na broj telefona Dispečerskog centra 011/2093-011 prijavljuju isključivo negrejanje celih objekata. Trenutno, do zvaničnog početka grejne sezone, 15. oktobra prioriteti su reklamacije koje se odnose na curenja na instalacijama i negrejanje celih zgrada ili delova zgrada.

Takođe, korisnici mogu da prijave reklamacije i na besplatne brojeve telefona Beokom servisa: 0800110011 i 011/3090007.

Kada je u pitanju rad Dispečerkog centra, svi operateri su aktivni i primaju reklamacije korisnika. Do zagušenja dolazi zbog velikog broja poziva sugrađana jer se neretko dešava da više stanara iz jednog objekta zove zbog iste prijave. Zato nadležni iz „Beogradskih elektrana“ mole profesionalne upravnike i predsednike skupština stanara da oni kontaktiraju operatere Dispečerskog centra kako linije ne bi bile preopterećene.