Законска акта

utorak, jul 11th, 2017

- Закон о комуналним делатностима (кликни ОВДЕ)

- Закон о енергетици (кликни ОВДЕ)

– Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (кликни ОВДЕ)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (кликни ОВДЕ)

- Одлука о ценама топлотне енергије (кликни ОВДЕ)

- Правила о раду дистрибутивног система (кликни ОВДЕ)

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења (кликни ОВДЕ)

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана (кликни ОВДЕ)

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (кликни ОВДЕ)

- Уредба о енергетски угроженом купцу (кликни ОВДЕ)

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ (кликни ОВДЕ)

- Одлука о цени прикључка на гас (кликни ОВДЕ)

- Закон о становању и одржавању зграда (кликни ОВДЕ)

- Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности (кликни ОВДЕ)

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

utorak, decembar 28th, 2010

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 43/2007 и 2/2011.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији града Београда и друга питања у вези са снабдевањем топлотном енергијом у граду Београду.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. „систем даљинског грејања“ је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже и предајних станица; …опширније »

Остала регулатива

ponedeljak, jul 12th, 2010

Закон о енергетици Републике Србије

Овим законом уређују се: циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, начин организовања и функционисања тржишта енергије, услови за уредно и квалитетно снабдевање купаца енергијом и услови за остваривање безбедне, поуздане и ефикасне производње енергије, управљање системима преноса, транспорта и дистрибуције енергије …опширније »