Законска акта

utorak, jul 11th, 2017

- Закон о комуналним делатностима

- Закон о енергетици

– Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Службени лист Града Београда 65/2020 од 29.05.2020 год.)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Одлука о изменама и допунама Одлуке о цени топлотне енергије (Сл. лист Града Београда 98/21 од 29. октобра 2021.)

- Правила о раду дистрибутивног система

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране”

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

- Уредба о енергетски угроженом купцу

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“

- Одлука о цени прикључка на гас

- Закон о становању и одржавању зграда

- Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Остала регулатива

ponedeljak, jul 12th, 2010

Закон о енергетици Републике Србије

Овим законом уређују се: циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, начин организовања и функционисања тржишта енергије, услови за уредно и квалитетно снабдевање купаца енергијом и услови за остваривање безбедне, поуздане и ефикасне производње енергије, управљање системима преноса, транспорта и дистрибуције енергије …опширније »