Zakonska akta

utorak, jul 11th, 2017

- Zakon o komunalnim delatnostima (klikni OVDE)

- Zakon o energetici (klikni OVDE)

– Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (klikni OVDE)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (klikni OVDE)

- Odluka o cenama toplotne energije (klikni OVDE)

- Pravila o radu distributivnog sistema (klikni OVDE)

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja (klikni OVDE)

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana (klikni OVDE)

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (klikni OVDE)

- Uredba o energetski ugroženom kupcu (klikni OVDE)

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (klikni OVDE)

- Odluka o ceni priključka na gas (klikni OVDE)

- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (klikni OVDE)

- Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti (klikni OVDE)

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

utorak, decembar 28th, 2010

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, br. 43/2007 i 2/2011.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca na teritoriji grada Beograda i druga pitanja u vezi sa snabdevanjem toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1. „sistem daljinskog grejanja“ je jedinstven tehničko-tehnološki sistem međusobno povezanih energetskih objekata koji služi za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije. Sistem daljinskog grejanja sastoji se od toplotnog izvora, toplovodne mreže i predajnih stanica; …opširnije »

Ostala regulativa

ponedeljak, jul 12th, 2010

Zakon o energetici Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, način organizovanja i funkcionisanja tržišta energije, uslovi za uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca energijom i uslovi za ostvarivanje bezbedne, pouzdane i efikasne proizvodnje energije, upravljanje sistemima prenosa, transporta i distribucije energije …opširnije »