Обавештења

О нама

Визија нам је  водећа позиција у производњи и дистрибуцији топлотне енергије у региону, заснована на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и  инвестицијама уложеним у технологију – савремене системе. Мисија нaшег предузећа је да свим корисницима  даљинског грејања, на подручју града Београда, обезбеди  поуздану, комфорну и редовну производњу и диструбуцију топлотне енергије.