Пријава рекламација

Више од 1.600 километара цеви испод улица Београда

nedelja, jul 11th, 2010

Топловодна мрежа „Београдских електрана“ је систем цевних водова и мерно регулационих уређаја који повезују производни извор и крајњег корисника. Са 14 великих топлотних извора – топлана, представљамо  највећег појединачног произвођача, преносника и снабдевача топлотном енергијом на Балкану.

Испод улица Београда простире се топловодна мрежа дужине од чак око 800 километара, односно 1.600 километара топловода, у оба правца, коју сваке године проширујемо за више десетина километара.  Постојимо и развијамо се због милион грађана Београда који користе нашe услугe и исто толико оних који је очекују.

Пренос и снабдевање подразумевају испоруку топлотне енергије објектима, у којима се мери количина испоручене енергије преко мерних уређаја, постављених у топлотним предајним станицама. Топловодна мрежа се дели на: …опширније »