Пријава рекламација

Топла вода нон – стоп

nedelja, jul 11th, 2010

Производња и испорука топлотне енергије за загревање санитарне топле воде врши се током целе године из 13 топлотних извора и преузима из једног топлотног извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде износи око 70 MW, а санитарном топлом водом снабдева се око 31.000 станова у Београду.

Годишње се корисницима испоручи око 2 милиона метара кубних потрошне топле воде. Предузеће испоручује топлотну енергију за припрему потрошне топле воде непрекидно у току целе године, тако да потрошна топла вода у предајној станици, на излазу из измењивача топлоте, има температуру од 50 степени Целзијуса.
То практично значи да „Београдске електране“ загревају хладну воду из „Београдског водовода“ у топлотној предајној станици која преко разводне мреже долази до славина корисника. Предузеће одржава инсталацију и опрему за потрошну топлу воду само у предајној станици. Остали део инсталација (разводна цевна мрежа, прикључци и точећа места) нису у надлежности предузећа.