Prijava reklamacija

Toplotna energija – osnovni podaci

utorak, decembar 16th, 2014

Proizvodni izvor je sistem postrojenja koji pretvara primarnu energiju goriva u toplotnu energiju. Proizvodnja toplotne energije obavlja se iz 14 toplana i 22 kotlarnice, dok iz tri („Galenika“, „Energetika i održavanje“ i „Topčider“) „Beogradske elektrane“ kupuju energiju.

Ukupan proizvodni kapacitet „Beogradskih elektrana“ je 2.917,4 MW, odnosno 2.819 MW+34 MW dobijenih izgradnjom ekonomajzera u toplanama „Novi Beograd“, „Konjarnik“, „Voždovac“, „Cerak“ i „Dunav“.

Za proizvodnju toplotne energije koristi se: mazut (teški derivat nafte) i ugalj. Smanjenjem emisija i imisije  produkata sagorevanja pre svega zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, praškastih materija, čađi, i taložnih materija) poboljšavamo kvalitet vazduha ne samo u okolini naših toplotnih izvora (toplana), već i u gradu Beogradu i šire. Praćenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, pre svega ugljen dioksida, je dugo jedan od parametara uspešnosti rada naših energetskih postrojenja.

…opširnije »

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Skupština grada Beograda usvojila je Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Rešenjem objavljenim u Službenom listu grada Beograda broj 54 od 23.06.2014. godine. Ovaj dokument stupio je na snagu 01.09.2014. godine. …opširnije »

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

utorak, decembar 28th, 2010

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, br. 43/2007 i 2/2011.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca na teritoriji grada Beograda i druga pitanja u vezi sa snabdevanjem toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1. „sistem daljinskog grejanja“ je jedinstven tehničko-tehnološki sistem međusobno povezanih energetskih objekata koji služi za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije. Sistem daljinskog grejanja sastoji se od toplotnog izvora, toplovodne mreže i predajnih stanica; …opširnije »