Prijava reklamacija

Toplotna energija – osnovni podaci

utorak, decembar 16th, 2014

Proizvodni izvor je sistem postrojenja koji pretvara primarnu energiju goriva u toplotnu energiju. Proizvodnja toplotne energije obavlja se iz 58 toplotnih izvora. Ukupan proizvodni kapacitet „Beogradskih elektrana“ je 2.917,4 MW, odnosno 2.880 MW+37,4 MW dobijenih izgradnjom ekonomajzera u toplanama „Novi Beograd“, „Konjarnik“, „Voždovac“, „Cerak“ i „Dunav“. Ukupan instalisani konzum kod potrošača je oko 2.560 MW, od čega oko 30 MW proizvode toplotni izvori „Galenika“, „Energetika i održavanje“ i „Topčider“ iz kojih „Beogradske elektrane“ kupuju energiju.

Za proizvodnju toplotne energije koristi se: prirodni gas oko 85 odsto ; teško ulje za loženje – mazut oko 13 odsto; ugalj oko 0,4 odsto; lož ulje oko 0,1 odsto ; biomasa – peleti 0,24 odsto i briketi 0,2 odsto.

…opširnije »

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Skupština grada Beograda usvojila je Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Rešenjem objavljenim u Službenom listu grada Beograda broj 54 od 23.06.2014. godine. Ovaj dokument stupio je na snagu 01.09.2014. godine. …opširnije »

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

utorak, decembar 28th, 2010

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, br. 43/2007 i 2/2011.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca na teritoriji grada Beograda i druga pitanja u vezi sa snabdevanjem toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1. „sistem daljinskog grejanja“ je jedinstven tehničko-tehnološki sistem međusobno povezanih energetskih objekata koji služi za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije. Sistem daljinskog grejanja sastoji se od toplotnog izvora, toplovodne mreže i predajnih stanica; …opširnije »