Пријава рекламација

Најчешће постављена питања и одговори

nedelja, jul 18th, 2010

Напомена: Одговори на најчешће постављена питања су изведени из Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду и Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

Када почиње, а када се завршава грејна сезона?
Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће бити загревани данима за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12 степена Целзијуса или нижу.

У случају да и после 3. маја Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу, руководилац организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове енергетике, може наложити обезбеђивање снабдевања топлотном енергијом објеката и у тим данима, уколико постоје технички и технолошки услови.

Зашто рачуне за грејање корисници плаћају током целе године, а не само у време трајања грејне сезоне?
Одлуком Скупштине града Београда, у циљу равномерног оптерећења кућног буџета грађана, омогућено је да корисници трошкове за утрошену топлотну енергију, односно грејање, плаћају 12 месеци у години. Прецизније, трошкови за грејање који се остваре у току грејне сезоне правилно се распоређују на једнаких 12 месечних рата, како би се корисницима олакшало плаћање.

Шта је ремонт, односно када почиње?
Ремонт, спровођење инвестиција и неопходних радова у енергетским објектима система даљинског грејања обавља комунално предузеће по престанку грејне сезоне, а како би читав систем био припремљен за наредну грејну сезону. Радови у производном, дистрибутивном и систему предаје топлотне енергије (топлотним предајним станицама) морају бити завршени до 30. септембра текуће године.
Од 1. до 10. октобра врши се проба функционисања свих енергетских објеката и опреме система даљинског грејања.

Колико траје грејни дан и у којим околностима се примењује непрекидно грејање?
Грејни дан траје од 6 до 22 часа, а недељом од 7 до 22 часа.
При ниским спољашњим температурама ваздуха у циљу заштите енергетских објеката и опреме система даљинског грејања или постизања прописаних температура, комунално предузеће је дужно да продужи грејни дан или да врши непрекидно снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом, а да при томе рационално газдује енергијом.
Снабдевање топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају изузетно повољне спољашње температуре ваздуха којом се обезбеђује одржавање прописаних температура.

У којим условима „Београдске електране” прекидају испоруку топлотне енергије у току грејног дана?
Испорука топлотне енергије у току грејног дана може да се прекине у случајевима повољне температуре спољашњег ваздуха. Прекид испоруке врши се када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од два сата. Поновна испорука топлотне енергије започиње када је температура спољашњег ваздуха 12 степени Целзијуса или нижа. Прекид испоруке топлотне енергије не може бити краћи од четири сата.

Испорука топлотне енергије у грејном дану не врши се уопште када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од 10 сати и када је у времену између 06.00 и 09.00h температура спољашњег ваздуха виша од 12 степени Целзијуса.

Када „Београдске електране” греју непрекидно 24 сата?
Грејни дан траје од 6.00 со 22.00h радним даном, а недељом и празником од 07.00 до 22.00h. Уколико је температура спољашњег ваздуха измерена у 18.00h нижа од +1 степен Целзијуса и прогнозиране температуре спољашњег ваздуха у времену од 22.00 до 06.00h су ниже од 0 степени Целзијуса, производња топлотне енергије траје континуирано 24 часа.

Које су прописане температуре у стамбеним и пословним просторима?
„Београдске електране“ дужне су да постижу и одржавају у стамбеним просторијама тарифних купаца следеће температуре: у дневним боравцима, спаваћим собама, предсобљима, дегажманима и кухињама 20 степени Целзијуса;

…опширније »