Пријава рекламација

Калкулатор обрачуна трошкова по паушалу и мерачу потрошње за стамбени и пословни простор

petak, jul 14th, 2017

У циљу праћења годишњих трошкова за испоручену топлотну енергију власници стамбених и пословних простора могу употребити  калкулаторе трошкова потрошње.  Калкулатори су информативног карактера, а процена годишње потрошње топлотне енергије изведена је на основу просечне годишње потрошње у последње три грејне сезоне.

- Калкулатор упоредног обрачуна трошкова по паушалу и по потрошњи са месечним очитавањем за власнике стамбеног простора (кликни овде)

- Калкулатор упоредног обрачуна трошкова са месечним очитавањем и аконтацијама са коначним обрачуном (КОБ) за власнике пословног простора (кликните овде)

Законска акта (II)

utorak, jul 11th, 2017

- Закон о комуналним делатностима (кликни ОВДЕ)

- Закон о енергетици (кликни ОВДЕ)


- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (кликни ОВДЕ)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (кликни ОВДЕ)

- Одлука о ценама топлотне енергије (кликни ОВДЕ)

- Правила о раду дистрибутивног система (кликни ОВДЕ)

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења (кликни ОВДЕ)

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана (кликни ОВДЕ)

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (кликни ОВДЕ)

- Уредба о енергетски угроженом купцу (кликни ОВДЕ)

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Одлука о цени прикључка на гас (кликни ОВДЕ)

ЦЕНОВНИЦИ топлотне енергије и природног гаса

utorak, januar 18th, 2011

Цене комуналних услуга и производа одређује оснивач јавно-комуналних предузећа – Скупштина града Београда. Систем наплате топлотне енергије и потрошне топле воде одређен је статусом корисника.

ДОМАЋИНСТВА

Уколико корисник припада категорији домаћинства, односно физичко је лице, за наплату топлотне енергије и потрошне топле воде надлежно је Јавно комунално предузеће „Инфостан“ (http://www.infostan.co.rs/). Ово предузеће, Системом обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница. …опширније »

Наплата према испорученој количини топлотне енергије

utorak, maj 11th, 2010

„Београдске електране“ се залажу за наплату према испорученој количини топлотне енергије свакој стамбеној јединици коју загрева. Такав начин наплате испоручене топлотне енергије у интересу је не само предузећа, већ и свих корисника услуга, јер је то један од начина да се значајно смањи потрошња енергије, а самим тим и увозних енергената. Захваљујући вишегодишњим улагањима у осавремењавање производних и диструбутивних постројења и предајних станица, постоје технички предуслови за мерење и обрачун утрошене топлотне енергије у свакој предајној станици „Београдских електрана“ којих у Београду има више од 9.000.
…опширније »

ОБЈЕДИЊЕНИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР 011/2093-000

ponedeljak, maj 10th, 2010

011/2093-000

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2013., пустило је у функцију Обједињени позивни центар. Овај мултифункционални позивни центар омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да позивом на јединствени број телефона 011/2093-000 добију тражене информације које се тичу функционисања „Београдских електрана“, буду упућени од кога тражену информацију могу да добију или да пријаве рекламације које се односе на квалитет грејања и цурење воде из инсталација. Опцијама на менију Обједињеног позивног центра позивалац ће моћи да изабере пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Захваљујући новом позивном центру корисници ће моћи да преслушају говорне поруке о тренутним, већим поремећајима у систему даљинског грејања, затим, да добију прецизна упутства за пријаву рекламација, информације о надлежностима, процедурама, као и друге опште податке. Такође, заинтересовани ће брже и лакше моћи да добију информације о њиховим конкретним предметима који се тичу прикључења, искључења, прегледа пројеката, рачунима и остале податке. …опширније »