Prijava reklamacija

Kalkulator obračuna troškova po paušalu i meraču potrošnje za stambeni i poslovni prostor

petak, jul 14th, 2017

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici stambenih i poslovnih prostora mogu upotrebiti  kalkulatore troškova potrošnje.  Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

- Kalkulator uporednog obračuna troškova po paušalu i po potrošnji sa mesečnim očitavanjem za vlasnike stambenog prostora (klikni ovde)

- Kalkulator uporednog obračuna troškova sa mesečnim očitavanjem i akontacijama sa konačnim obračunom (KOB) za vlasnike poslovnog prostora (kliknite ovde)

Zakonska akta (II)

utorak, jul 11th, 2017

- Zakon o komunalnim delatnostima (klikni OVDE)

- Zakon o energetici (klikni OVDE)


- Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (klikni OVDE)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (klikni OVDE)

- Odluka o cenama toplotne energije (klikni OVDE)

- Pravila o radu distributivnog sistema (klikni OVDE)

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja (klikni OVDE)

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana (klikni OVDE)

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (klikni OVDE)

- Uredba o energetski ugroženom kupcu (klikni OVDE)

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Odluka o ceni priključka na gas (klikni OVDE)

CENOVNICI toplotne energije i prirodnog gasa

utorak, januar 18th, 2011

Cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća – Skupština grada Beograda. Sistem naplate toplotne energije i potrošne tople vode određen je statusom korisnika.

DOMAĆINSTVA

Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, odnosno fizičko je lice, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan“ (http://www.infostan.co.rs/). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica. …opširnije »

Naplata prema isporučenoj količini toplotne energije

utorak, maj 11th, 2010

„Beogradske elektrane“ se zalažu za naplatu prema isporučenoj količini toplotne energije svakoj stambenoj jedinici koju zagreva. Takav način naplate isporučene toplotne energije u interesu je ne samo preduzeća, već i svih korisnika usluga, jer je to jedan od načina da se značajno smanji potrošnja energije, a samim tim i uvoznih energenata. Zahvaljujući višegodišnjim ulaganjima u osavremenjavanje proizvodnih i distrubutivnih postrojenja i predajnih stanica, postoje tehnički preduslovi za merenje i obračun utrošene toplotne energije u svakoj predajnoj stanici „Beogradskih elektrana“ kojih u Beogradu ima više od 9.000.
…opširnije »

OBJEDINjENI POZIVNI CENTAR 011/2093-000

ponedeljak, maj 10th, 2010

011/2093-000

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ pred zvaničan početak grejne sezone, 15. oktobar 2013., pustilo je u funkciju Objedinjeni pozivni centar. Ovaj multifunkcionalni pozivni centar omogućava korisnicima sistema daljinskog grejanja, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju tražene informacije koje se tiču funkcionisanja „Beogradskih elektrana“, budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju ili da prijave reklamacije koje se odnose na kvalitet grejanja i curenje vode iz instalacija. Opcijama na meniju Objedinjenog pozivnog centra pozivalac će moći da izabere prijavu reklamacija ili pružanje informacija koje su mu potrebne.

Zahvaljujući novom pozivnom centru korisnici će moći da preslušaju govorne poruke o trenutnim, većim poremećajima u sistemu daljinskog grejanja, zatim, da dobiju precizna uputstva za prijavu reklamacija, informacije o nadležnostima, procedurama, kao i druge opšte podatke. Takođe, zainteresovani će brže i lakše moći da dobiju informacije o njihovim konkretnim predmetima koji se tiču priključenja, isključenja, pregleda projekata, računima i ostale podatke. …opširnije »