Пријава рекламација

Прикључење на гасни дистрибутивни систем

utorak, jul 11th, 2017

Одлука о висини трошкова прикључења на гасни дистрибутивни систем ЈКП „Београдске електране” (клик ОВДЕ)

Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Скупштина града Београда усвојила је Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ Решењем објављеним у Службеном листу града Београда број 54 од 23.06.2014. године. Овај документ ступио је на снагу 01.09.2014. године. …опширније »

Процедура за прикључење објеката на систем даљинског грејања

subota, mart 8th, 2014

Корак 1. Подношење захтева за издавање техничких услова за прикључење на систем даљинског грејања.

…опширније »

Висина трошкова прикључења на систем даљинског грејања и Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања

četvrtak, mart 6th, 2014

Одлука о трошковима прикључења на систем даљинског грејања (нови корисници)

Овом Одлуком Јавно комунално  предузеће „Београдске електране“, као надлежни енергетски субјект за производњу, транспорт и дистрибуцију топлотне енергије утврђује нормативе за обрачун трошкова прикључка и јединичне трошкове за одређивање дела трошкова система насталих због прикључења и на основу тих норматива утврђује за сваку категорију прикључка висину трошкова. Преузмите …опширније »

Ценовник услуга за издавање техничких услова за прикључење на комуналну инфраструктуру

četvrtak, mart 4th, 2010

Ценовник услуга ОЦ Маркетинг и продаја за издавање техничких услова за прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске електране“ планираних објеката. за издавање сагласности на трасе комуналних инсталација и сагласности на локације објеката, и за технички преглед предајне станице и кућне грејне инсталације за прикључење објеката на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ (преузмите кликом ОВДЕ).