Prijava reklamacija

Priključenje na gasni distributivni sistem

utorak, jul 11th, 2017

Odluka o visini troškova priključenja na gasni distributivni sistem JKP „Beogradske elektrane” (klik OVDE)

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Skupština grada Beograda usvojila je Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Rešenjem objavljenim u Službenom listu grada Beograda broj 54 od 23.06.2014. godine. Ovaj dokument stupio je na snagu 01.09.2014. godine. …opširnije »

Procedura za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja

subota, mart 8th, 2014

Korak 1. Podnošenje zahteva za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na sistem daljinskog grejanja.

…opširnije »

Visina troškova priključenja na sistem daljinskog grejanja i Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja

četvrtak, mart 6th, 2014

Odluka o troškovima priključenja na sistem daljinskog grejanja (novi korisnici)

Ovom Odlukom Javno komunalno  preduzeće „Beogradske elektrane“, kao nadležni energetski subjekt za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije utvrđuje normative za obračun troškova priključka i jedinične troškove za određivanje dela troškova sistema nastalih zbog priključenja i na osnovu tih normativa utvrđuje za svaku kategoriju priključka visinu troškova. Preuzmite …opširnije »

Cenovnik usluga za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu

četvrtak, mart 4th, 2010

Cenovnik usluga OC Marketing i prodaja za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“ planiranih objekata. za izdavanje saglasnosti na trase komunalnih instalacija i saglasnosti na lokacije objekata, i za tehnički pregled predajne stanice i kućne grejne instalacije za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (preuzmite klikom OVDE).