Пријава рекламација

Извештај о снабдевању потрошача топлотном енергијом за припрему потрошне топле воде

sreda, septembar 8th, 2021

Топлотни извори „Београдских електрана“ који производе топлотну енергију за припрему потрошне топле воде којом се снабдевају поједини потрошачи раде стабилно. Тренутно нема поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему потрошне топле воде.

Појединачне кварове у топлотним предајним станицама у зградама теренске екипе предузећа отклањају према пријавама потрошача. Број телефона Диспечерског центра за пријаву рекламација у вези са квалитетом потрошне топле воде је 011/2093-011, а број телефона искључиво за пријаву цурења воде из инсталација је 011/2093-100.

Приводе се крају припреме за нову грејну сезону

petak, septembar 3rd, 2021

Београд, 3. септембар 2021. - Припреме системa даљинског грејања Београда за предстојећу грејну сезону приводе се крају, што значи да ће више од 300.000 домаћинстава у престоници имати стабилно и поуздано снабдевање топлотном енергијом током грејне сезоне 2021/22.

С обзиром да је систем „Београдских електрана“ један од највећих система за снабдевање потрошача топлотном енергијом у Европи, (36 топлотних извора, односно 14 топлана и 22 котларнице, затим око 1.600 километара топловодне мреже и више од 9.000 топлотних предајних станица), припрема система обухватала је обимне радове на топлотим изворима, топловодној мрежи и примарним деловима топлотних предајних станица.

У оквиру завршних припрема пред грејну сезону, која званично почиње 15. октобра 2021. године, у периоду од 1. до 10. октобра „Београдске електране” ће обаављати функционалне пробе система даљинског грејања. У том периоду, биће проверено функционисање топлотних извора који припадају „Београдским електранама“, односно 14 топлана и 22 котларнице.

Функционалне пробе подразумевају проверу рада енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се упоредо проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних станица, а по потреби и појединих грејних инсталација, како би се производна и дистрибутивна постројења што боље припремила за предстојећу грејну сезону. Корисници ће о распореду обављања функционалних проба бити правовремено обавештени путем средстава јавног информисања.

Сви поремећаји и проблеми који се јављају на систему даљинског грејања пријављују се непрекидно 24 сата у току целе године. Рекламације грађана на квалитет испоручене топлотне енергије примају се на број телефона 011/ 2093-011, док корисници цурења воде из инсталација могу да пријаве на 011/2093-100.

Сходно Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, о одржавању кућних грејних инсталација стара се власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом. Радови на припремама кућних грејних инсталација за грејну сезону морају бити завршени до 30. септембра текуће године. Уколико постоји потреба за такву интервенцију, потрошачи захтев за испуштање воде из система могу да упуте „Београдским електранама” најкасније до 15. септембра како би радови били окончани у прописаном року.

Нетачне су тврдње појединаца о наплати топлотне енергије потрошачима у насељу за расељена лица у Овчи

četvrtak, april 29th, 2021

Београд, 29. април 2021. – „Београдске електране“ су јавно комунално предузеће у власништву Града Београда основано за производњу дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом у Граду Београду, односно градским општинама. Делатност предузећа је од општег економског интереса, а рад је јаван и регулисан одлукама Града Београда, и то; Одлуком о снабдевању топлтоном енергијом у граду Београду, Одлуком о ценама топлотне енергије у граду Београду, Одлуком о начину плаћања комуналних услуга. Услови испоруке топлотне енергије, цене топлотне енергије и начин обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију јединствен је за све потрошаче на свим градским општинама.

Стамбене објекте за расељена лица у насељу Овча је изградио и са њима располаже Град Београд – Секретаријат за имовину. Град Београд је као инвеститор приликом изградње објеката обезбедио за све станове уређаје за регулацију температуре, као и уређаје за регистровање сопствене потрошње, односно калориметре који су уграђени испред сваког стана. На основу уграђене опреме сваки стан има могућност регулације испоруке топлотне енергије према сопственим потребама. …опширније »

Домаћинства

ponedeljak, maj 26th, 2014

„Београдске електране“ снабдевају топлотном енергијом више од 300.000 београдских домова, што чини скоро половину укупног стамбеног фонда Београда. Предузеће снабдева топлотном енергијом стамбени простор укупне површине веће од 18.000.000 метара квадратних (подаци из децембра 2020.), односно  81% (конзума).

Сваког јутра, почев од 15. октобра до 15. априла, наши корисници имају топао дом од 6.00 до 22.00 часа. Недељом, грејање траје од 7.00 до 22.00 часа.

У периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја, а у случајевима да је према прогнози претходног дана или у првој прогнози текућег дана Републички хидрометеролошки завод предвидео средњу дневну спољашњу температуру ваздуха нижу од 12 степени Целзијуса, постројења „Београдских електрана“ се стављају у погон.

У случају да и после 3. маја Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу, руководилац организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове енергетике, може наложити обезбеђивање снабдевања топлотном енергијом објеката и у тим данима, уколико постоје технички и технолошки услови.

Информатор о раду

utorak, mart 25th, 2014

- Информатор о раду преузмите кликом (ОВДЕ) Напомена: Информатор је тренутно у процесу ажурирања и усклађивања са новом организациом у предузећу.