Prijava reklamacija

Curenje vode iz radijatora i instalacija

subota, jul 24th, 2010

Reklamacija usled curenja vode iz unutrašnjih grejnih instalacija (grejna tela, ventili ili cevi) su za naše terenske ekipe, prioritet. Reklamacija se dostavlja Dispečerskom centru u bilo koje vreme (365 dana u godini – 24 sata dnevno) na broj telefona 011/2093-100, kao i na besplatan broj 0800 111 201 iz fiksne telefonske mreže.

Neodgovarajući kvalitet grejanja i tople vode

nedelja, jul 18th, 2010

Hitna intervencija se vrši prilikom nedovoljnog dotoka toplotne energije u sva ili pojedina grejna tela (radijatore), kao i slučajevima njegovog potpunog prestanka.
Nedovoljan dotok toplotne energije u grejna tela prostorije koja se greje podrazumeva da je temperatura vazduha niža od propisane.

Korisnici stambenog prostora, koji imaju nižu temperaturu vazduha od propisane, prema Odluci Skupštine grada Beograda o snabdevanju toplotnom energijom, dostavljaju reklamaciju Dispečerskom centru na brojeve telefona 011/2093-011 i 0800 111 201 (besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže) u periodima isporuke toplotne energije.

„Beogradske elektrane“ ne održavaju sekundarni deo toplotne predajne stanice, kao ni unutrašnje instalacije, koje pripadaju poslovnom prostoru. …opširnije »

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija korisnika

nedelja, jul 18th, 2010

Dispečerski centar koordinira rad svih toplotnih izvora „Beogradskih elektrana“. Radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Reklamacije građana na kvalitet isporučene toplotne energije primaju se tokom dana, u vreme isporuke toplotne energije, na telefonski broj 011/ 2093-011. Curenja grejnih tela i kućnih instalacija primaju se nezavisno od grejnog perioda, non-stop, na telefonski broj 011/2093-100. Besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže korisnici sistema daljinskog grejanja mogu da ostvare na broj telefona 0800 111 201 (reklamacije).

OBJEDINjENI POZIVNI CENTAR 011/2093-000

ponedeljak, maj 10th, 2010

011/2093-000

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ pred zvaničan početak grejne sezone, 15. oktobar 2013., pustilo je u funkciju Objedinjeni pozivni centar. Ovaj multifunkcionalni pozivni centar omogućava korisnicima sistema daljinskog grejanja, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju tražene informacije koje se tiču funkcionisanja „Beogradskih elektrana“, budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju ili da prijave reklamacije koje se odnose na kvalitet grejanja i curenje vode iz instalacija. Opcijama na meniju Objedinjenog pozivnog centra pozivalac će moći da izabere prijavu reklamacija ili pružanje informacija koje su mu potrebne.

Zahvaljujući novom pozivnom centru korisnici će moći da preslušaju govorne poruke o trenutnim, većim poremećajima u sistemu daljinskog grejanja, zatim, da dobiju precizna uputstva za prijavu reklamacija, informacije o nadležnostima, procedurama, kao i druge opšte podatke. Takođe, zainteresovani će brže i lakše moći da dobiju informacije o njihovim konkretnim predmetima koji se tiču priključenja, isključenja, pregleda projekata, računima i ostale podatke. …opširnije »