Korporativni film

Program poslovanja i Plan nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

utorak, januar 13th, 2015

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (prvi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (drugi deo)

Usvojena Odluka Plana nabavki za 2015. godinu

Naslovna strana Plana nabavki za 2015. godinu

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Prvi deo)

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Drugi deo)

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Treći deo)

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Rebalansa Programa poslovanja za 2015. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (prvi deo dokumenta)

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (drugi deo dokumenta)

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (poslednji deo dokumenta)

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2014. godinu

ponedeljak, septembar 1st, 2014

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za prvi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za drugi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Prvi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Drugi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za četvrti kvartal 2014. godine

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2014. godine

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Diustribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas  – Finansijski izveštaj i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Javno snabdevanje prirodnim gasom  – Finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2014. – 31.12.2014.

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period 01.01.-31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2014. godinu

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period 01.01. – 31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2014. godinu

Finansijski izveštaji za 2013. godinu

ponedeljak, jun 2nd, 2014

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

Bilans uspeha od 1.1.2013. do 31.12.2013 …opširnije »

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

sreda, februar 5th, 2014

Odluka nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ o usvajanju Programa poslovanja za 2014 godinu I-23195/1

Rešenje Privremenog organa grada Beograda o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ br. 023-898/13-S-20 …opširnije »

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2013. godine

utorak, decembar 24th, 2013

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas – Finansijski izveštaj (januar-jun2013.) i Izveštaj nezavisnog revizora …opširnije »

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu

ponedeljak, decembar 2nd, 2013

– Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (PRVI KVARTAL)

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (DRUGI KVARTAL) …opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2012. godinu sa mišljenjem revizora

sreda, maj 8th, 2013

Bilans stanja za 2012. godinu

Bilans uspeha za 2012. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

…opširnije »

Rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu

petak, april 19th, 2013

Rešenje o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu (prvi deo) …opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2011. godinu sa mišljenjem revizora

petak, mart 22nd, 2013

Bilans stanja za 2011. godinu

Bilans uspeha za 2011. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2011. godinu

…opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2010. godinu sa mišljenjem revizora

petak, mart 22nd, 2013

Bilans stanja za 2010. godinu

Bilans uspeha za 2010. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2010. godinu

…opširnije »