Корпоративни филм

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину

sreda, februar 14th, 2018

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину (Први део)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину (Други део)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину (Трећи део)

Извештаји о реализацији Програма пословања за 2017. годину

četvrtak, oktobar 12th, 2017

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01. јануар – 30. јун 2017. године

Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину

ponedeljak, oktobar 9th, 2017

Ребаланс Програма пословања за 2017. годину (први део)

Ребаланс Програма пословања за 2017. годину (други део)

Решење Скупштине града Београда о давању сагласности на ребаланс Програма пословања за 2017. годину и Одлука Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину

četvrtak, jul 13th, 2017

Редовни годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину достављени су у електронској форми Агенцији за привредне регистре 20. јуна 2017, а 21. јуна 2017. су уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници поменуте Агенције.

- Биланс стања на дан 31.12.2016. године (кликни овде)

- Биланс успеха за период од 1.01.2016. до 31.12.2016. (кликни овде)

- Извештај о осталом резултату за период од 1.01.2016. до 31.12.2016 (кликни овде)

- Извештај о променама на капиталу за период од  1.01.2016. до 31.12.2016 (кликни овде)

- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. (кликни овде)

- Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину – 1. део (кликни овде)

- Напомена уз финансијске извештаје за 2016. – 2. део (кликни овде)

- Мишљење независног ревизора БДО д.о.о. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. и Извештаја независног ревизора ФИ за 2016. (кликни овде)

-Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину – 1. део (кликни овде)

- Извештај о пословању за 2016. годину – 2. део (кликни овде)

- Биланс стања за енергетску делатност -Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2016. године (кликни овде)

- Биланс успеха за енергетску делатност – Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за 2016. годину (кликни овде)

- Мишљење ревизора на Финансијски извештаје за енергетску делатност – Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2016. године (кликни овде)

- Биланс стања за енергетску делатност – Јавно снабдевање природним гасом за 2016. годину (кликни овде)

- Биланс успеха за енергетску делатност – Јавно снабдевање природним гасом за 2016. годину (кликни овде)

- Мишљење ревизора на финансијски извештај  за енергетску делатност – Јавно снадевање природним гасом на дан 31.12.2016. године (кликни овде)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину

petak, januar 27th, 2017

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (други део документа)

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1. јануар – 31. март 2017.

Извештаји о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину

ponedeljak, jun 13th, 2016

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за I квартал 2016. године.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период од 01. јануара 2016. – 30 јуна 2016.

-Извештај о реализацији Програма пословања за период 1. јануар – 31. децембар 2016 (први део документа)

- Извештај о реализацији Програм пословања за период 1. јануар – 31. децембар 2016 (други део)

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

utorak, maj 31st, 2016

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 27.04.2016.године, а дана 27.05.2016.су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници Агенције.

На овом ЛИНКУ АПР-а укуцавањем имена Предузећа (Београдске електране) у рубрику за претрагу, могу да се виде и преузму Редовни годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о укупнoм резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину), Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године и Извештај независног ревизора са ФИ за 2015. годину који су били предмет ревизије, као и друга документација која је била неопходна да се достави за јавно објављивање на сајту АПР-а.

Биланс стања на дан 31.12.2015. године

Биланс успеха за период од 01.01.2015. до 31.12.2015.

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2015-31.12.2015.

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.

Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2015. до 31.12.2015.

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Први део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Други део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Трећи део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Четврти део

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године – први део

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године -други део

Мишљење независног ревизора БДО д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2015.

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2015. – 31.12.2015.

petak, maj 27th, 2016

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2015.

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2015. до 31.12.2015.

Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2015.

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2015.

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2015. до 31.12.2015.

Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2015.

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ и План набавки за 2016. годину

sreda, januar 6th, 2016

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (други део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (трећи – последњи део документа)

План набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину

…опширније »

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

četvrtak, novembar 5th, 2015

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (први део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (други део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (трећи део документа)