Корпоративни филм

Извештаји о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину

ponedeljak, jun 13th, 2016

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за I квартал 2016. године.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период од 01. јануара 2016. – 30 јуна 2016.

-Извештај о реализацији Програма пословања за период 1. јануар – 31. децембар 2016 (први део документа)

- Извештај о реализацији Програм пословања за период 1. јануар – 31. децембар 2016 (други део)

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

utorak, maj 31st, 2016

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 27.04.2016.године, а дана 27.05.2016.су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници Агенције.

На овом ЛИНКУ АПР-а укуцавањем имена Предузећа (Београдске електране) у рубрику за претрагу, могу да се виде и преузму Редовни годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о укупнoм резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину), Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године и Извештај независног ревизора са ФИ за 2015. годину који су били предмет ревизије, као и друга документација која је била неопходна да се достави за јавно објављивање на сајту АПР-а.

Биланс стања на дан 31.12.2015. године

Биланс успеха за период од 01.01.2015. до 31.12.2015.

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2015-31.12.2015.

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.

Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2015. до 31.12.2015.

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Први део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Други део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Трећи део

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину – Четврти део

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године – први део

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2015. године -други део

Мишљење независног ревизора БДО д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2015.

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2015. – 31.12.2015.

petak, maj 27th, 2016

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2015.

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2015. до 31.12.2015.

Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2015.

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2015.

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2015. до 31.12.2015.

Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2015.

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ и План набавки за 2016. годину

sreda, januar 6th, 2016

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (други део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину (трећи – последњи део документа)

План набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2016. годину

…опширније »

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

četvrtak, novembar 5th, 2015

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (први део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (други део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (трећи део документа)

Извештаји о релизацији Програма пословања за 2015. годину

četvrtak, oktobar 15th, 2015

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за први квартал 2015. године (први део)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за први квартал 2015. године (други део)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за други квартал 2015. године (Обрасци)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за други квартал 2015. године (Обрасци 2)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за трећи квартал 2015. године (први део)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за трећи квартал 2015. године (други део)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за четврти квартал 2015. године

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину

ponedeljak, avgust 10th, 2015

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 07.05.2015.године.
На овом линку АПР-а
( http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/ ), укуцавањем имена предузећа у рубрику за претрагу, можете да преузмете све Финансијске извештаје ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о укупним резултатима, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину.

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (први део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (други део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (трећи део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (четврти део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (пети део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (шести део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (седми део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (први део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (други део)

Програм пословања и План набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

utorak, januar 13th, 2015

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (први део)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (други део)

Усвојена Одлука Плана набавки за 2015. годину

Насловна страна Плана набавки за 2015. годину

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Први део)

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Други део)

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Трећи део)

Одлука Надзорног одбора о усвајању Ребаланса Програма пословања за 2015. годину

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (први део документа)

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (други део документа)

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (последњи део документа)

Извештаји о реализацији Програма пословања за 2014. годину

ponedeljak, septembar 1st, 2014

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2014. године

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2014. године

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2014. године (Први део)

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2014. године (Други део)

Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2014. године

Биланси енергетских делатности за прво полугодиште 2014. године

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Диустрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас  – Финансијски извештај и Извештај независног ревизора

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом

Јавно снабдевање природним гасом  – Финансијски извештаји и Извештај независног ревизора

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2014. – 31.12.2014.

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2014.

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период 01.01.-31.12.2014.

Мишљење ревизора за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за 2014. годину

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2014.

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период 01.01. – 31.12.2014.

Мишљење ревизора за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за 2014. годину

Финансијски извештаји за 2013. годину

ponedeljak, jun 2nd, 2014

Биланс стања на дан 31.12.2013. године

Биланс успеха од 1.1.2013. до 31.12.2013 …опширније »