Корпоративни филм

Ребаланс Програма пословања за 2013. годину

petak, april 19th, 2013

Решење о давању сагласности на ребаланс Програма пословања за 2013. годину

Ребаланс Програма пословања за 2013. годину (први део) …опширније »

Финансијски, Консолидовани финансијски извештаји и Биланс енергетских делатности за 2011. годину са мишљењем ревизора

petak, mart 22nd, 2013

Биланс стања за 2011. годину

Биланс успеха за 2011. годину

Извештај о токовима готовине за 2011. годину

…опширније »

Финансијски, Консолидовани финансијски извештаји и Биланс енергетских делатности за 2010. годину са мишљењем ревизора

petak, mart 22nd, 2013

Биланс стања за 2010. годину

Биланс успеха за 2010. годину

Извештај о токовима готовине за 2010. годину

…опширније »

Финансијски, Консолидовани финансијски извештаји и Биланс енергетских делатности за 2009. годину са мишљењем ревизора

petak, mart 22nd, 2013

Биланс стања за 2009. годину

Биланс успеха за 2009. годину

Извештај о токовима готовине за 2009. годину

Статистички анекс за 2009. годину

…опширније »

Финансијски извештаји за 2008. годину са мишљењем ревизора

utorak, decembar 21st, 2010

Подаци о правном лицу

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу

Напомене уз финансијске извештаје

Мишљење ревизора

Консолидовани финансијски извештаји за 2008. годину са мишљењем ревизора

utorak, decembar 21st, 2010

Подаци о матичном и зависном правном лицу

Консолидовани биланс стања

Консолидовани биланс успеха

Консолидовани извештај о токовима готовине

Консолидовани извештај о променама на капиталу

Напомене уз консолидоване финансијске извештаје за 2008. годину

Мишљење ревизора