Корпоративни филм

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

četvrtak, novembar 5th, 2015

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (први део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (други део документа)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину (трећи део документа)

Извештаји о релизацији Програма пословања за 2015. годину

četvrtak, oktobar 15th, 2015

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за први квартал 2015. године (први део)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за први квартал 2015. године (други део)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за други квартал 2015. године (Обрасци)

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за други квартал 2015. године (Обрасци 2)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за трећи квартал 2015. године (први део)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за трећи квартал 2015. године (други део)

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за четврти квартал 2015. године

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину

ponedeljak, avgust 10th, 2015

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 07.05.2015.године.
На овом линку АПР-а
( http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/ ), укуцавањем имена предузећа у рубрику за претрагу, можете да преузмете све Финансијске извештаје ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о укупним резултатима, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину.

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (први део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (други део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (трећи део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (четврти део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (пети део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (шести део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (седми део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (први део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (други део)

Програм пословања и План набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину

utorak, januar 13th, 2015

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (први део)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (други део)

Усвојена Одлука Плана набавки за 2015. годину

Насловна страна Плана набавки за 2015. годину

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Први део)

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Други део)

Табела Плана набавки ЈКП „Београдске електране“ за 2015. годину (Трећи део)

Одлука Надзорног одбора о усвајању Ребаланса Програма пословања за 2015. годину

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (први део документа)

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (други део документа)

Ребаланс Програма пословања за 2015. годину (последњи део документа)

Извештаји о реализацији Програма пословања за 2014. годину

ponedeljak, septembar 1st, 2014

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2014. године

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2014. године

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2014. године (Први део)

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2014. године (Други део)

Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2014. године

Биланси енергетских делатности за прво полугодиште 2014. године

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Диустрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас  – Финансијски извештај и Извештај независног ревизора

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом

Јавно снабдевање природним гасом  – Финансијски извештаји и Извештај независног ревизора

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2014. – 31.12.2014.

Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2014.

Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период 01.01.-31.12.2014.

Мишљење ревизора за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за 2014. годину

Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2014.

Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период 01.01. – 31.12.2014.

Мишљење ревизора за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за 2014. годину

Финансијски извештаји за 2013. годину

ponedeljak, jun 2nd, 2014

Биланс стања на дан 31.12.2013. године

Биланс успеха од 1.1.2013. до 31.12.2013 …опширније »

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину

sreda, februar 5th, 2014

Одлука надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ о усвајању Програма пословања за 2014 годину I-23195/1

Решење Привременог органа града Београда о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ бр. 023-898/13-С-20 …опширније »

Биланси енергетских делатности за прво полугодиште 2013. године

utorak, decembar 24th, 2013

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

- Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

- Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас – Финансијски извештај (јануар-јун2013.) и Извештај независног ревизора …опширније »

Извештаји о реализацији Програма пословања за 2013. годину

ponedeljak, decembar 2nd, 2013

– Извештај о реализацији Програма пословања за 2013. годину (ПРВИ КВАРТАЛ)

- Извештај о реализацији Програма пословања за 2013. годину (ДРУГИ КВАРТАЛ) …опширније »

Финансијски, Консолидовани финансијски извештаји и Биланс енергетских делатности за 2012. годину са мишљењем ревизора

sreda, maj 8th, 2013

Биланс стања за 2012. годину

Биланс успеха за 2012. годину

Извештај о токовима готовине за 2012. годину

…опширније »