Korporativni film

Sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008

nedelja, jul 11th, 2010

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je sertifikovana organizacija prema SRPS ISO 9001:2008.

To znači da je naše poslovanje pod stalnim nadzorom našeg sertifikacionog tela.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je sertifikovana organizacija prema SRPS ISO 14001:2005.

Sertifikat SRPS ISO 14001:2005.

Etički kodeks JKP „Beogradske elektrane“

subota, jul 10th, 2010

Etički kodeks Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ (preuzmite .pdf)