Корпоративни филм

Систем менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2008

nedelja, jul 11th, 2010

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ је сертификована организација према SRPS ISO 9001:2008.

То значи да је наше пословање под сталним надзором нашег сертификационог тела.

Систем управљања заштитом животне средине SRPS ISO 14001:2005

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ је сертификована организација према SRPS ISO 14001:2005.

Сертификат SRPS ISO 14001:2005.

Етички кодекс ЈКП „Београдске електране“

subota, jul 10th, 2010

Етички кодекс Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ (преузмите .pdf)