Корпоративни филм

У служби задовољства корисника

nedelja, jul 11th, 2010

Иако смо највећи произвођач и дистрибутер топлотне енергије на Балкану и сваке године проширујемо конзум за око три одсто, односно за око 600.000 метара квадратних новоприкљученог пословног и стамбеног простора, број запослених се из године у годину смањује. То значи да смо посвећени рационализацији и повећању ефективности и ефикасности у сваком сегменту пословања како би уз што мање трошкове корисницима могли да пружимо што квалитетније услуге.

Број запослених према кадровској евиденцији на дан 31.12.2017. године износи 1.911 - свих профила који воде рачуна о квалитету услуге коју добија више од милион грађана Београда. Од доктора наука, магистара, високообразованих стручњака, па до нискоквалификованих радника – сви су посвећени пружању квалитетних услуга корисницима система даљинског грејања.

У односу на 2000. годину, у предузећу је број запослених мањи за чак 965 кадрова, односно за око 33 одсто, док је у истом периоду конзум (корисника-грејне површине) повећан за око 30 процената.

Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП „Београдске електране“ (пречишћен текст – 01. децембар 2017. године)

Колективни уговор ЈКП „Београдске електране“ (28. јануар 2015. године)

Статут ЈКП „Београдске електране“ (14.06.2016. године)