Korporativni film

Nadzorni odbor

nedelja, jul 11th, 2010

NADZORNI ODBOR

Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 07. novembra 2017. godine, na osnovu čl. 17. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16), člana 12. Zakona o glavnom gradu (Službeni glasnik RS br.129/07 i 101/16 – dr. zakon), člana 31. Statuta grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.39/08, 6/10, 23/13 i 17/16 – odluka US) i člana 17. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ (Službeni list grada Beograda br. 57/16), donela je

Rešenje (broj 112-951/17-S)

Imenuju se u Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, Beograd, na period od četiri godine, i to:

za predsednika:

- ĐORĐE AVRAMOVIĆ, diplomirani inženjer tehnologije

za članove:

- mr Bogdan Vlahović, diplomirani mašinski inženjer

- Ivana Kalanja, diplomirani mašinski inženjer (predstavnik zaposlenih)
Rešenje o imenovanju 112-1003/18-S- 14. novembar 2018. godine

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Broj: 112-951/17-S- 7. novembar 2017. godine

Predsednik
Nikola Nikodijević

Kolegijum JKP „Beogradske elektrane“

subota, februar 28th, 2009

Rade Basta, v.d. direktora
Vladan Pavlović
, izvršni direktor za proizvodnju toplotne energije
Ridha Al – Jidah, izvršni direktor za distribuciju toplotne energije
Dragana Jovanović,
izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom
Goran Smiljanić
, izvršni direktor
za razvoj i investicije
Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku
Miodrag Jeknić-Miki, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
Silvana Veljković, izvršni direktor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove