Arhive autora: igor

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

• FI sa mišljenjem revizora za delatnost javno snabdevanje prirodnim gasom • FI sa mišljenjem revizora za delatnost distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora

• Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine • Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2021. godine • Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2021. godine • Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2021. godine • Izveštaj o ostalom rezultatu za period … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-11073/19 i I-11073/20 od 22.11.2021. godine, Odluke direktora JKP “Beogradske elektrane” broj EFP-21397 od 28.03.2022. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANjA REKLAMACIJA POTROŠAČA

Pravilnikom o načinu rešavanja reklamacija potrošača (preuzmite klikom na naziv dokumenta), korisnika usluga od opšteg ekonomskog interesa, snabdevanja toplotnom energijom za potrebe grejanja i pripremu tople vode (PTV) i snabdevanje prirodnim gasom, bliže se utvrđuje ko se smatra potrošačem, šta … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Naplata, Poslovni prostor, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM (28.02.2022)

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-11073/17 i I-11073/18 od 22.11. 2021. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Program poslovanja za 2022. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2022. godinu (prvi deo) Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2022. godinu (drugi deo)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Rade Basta: Svim vernicima želim srećan Badnji dan i Božić

Beograd, 06. januar 2022. godine – Rade Basta, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ u ime menadžmenta preduzeća i svih zaposlenih čestitao je pravoslavnim vernicima srećan Badnji dan i Božić, najradosniji hrišćanski praznik. – Neka praznik Hristovog rođenja u vaše … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Finansijski izveštaji JKP Beogradske elektrane sa mišljenjem nezavisnog revizora za energetske delatnosti za 2020 godinu

Javno snabdevanje prirodnim gasom Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine Bilans uspeha za period 01.01.2020.-31.12.202o. Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2020-31.12.2020. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2020-31.12.2020 Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2020-31.12.2020 Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2020-31.12.2020 Mišljenje … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 10. oktobra 2021. godine

Beograd, 24. septembar 2021. godine - U okviru završnih priprema pred grejnu sezonu, koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra, JKP „Beogradske elektrane“ će obavljati funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počev od petka, 1. … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni